Lijst van potentiële werelderfgoedsites aangepast

Lijst van potentiële werelderfgoedsites aangepast

Nederland heeft recent de Voorlopige Lijst van Werelderfgoed aangepast. Ze bevat erfgoederen die de overheid zou kunnen nomineren voor de Werelderfgoedlijst van Unesco. 

Het eiland Saba, Teylers Museum en Sanatorium Zonnestraal zijn van de Voorlopige Lijst verwijderd. Op de lijst staan nu nog de volgende zes erfgoedsites:

Voorlopige Lijst van potentieel werelderfgoed

 • Koninklijk Eise Eisinga Planetarium (Franeker)
 • Koloniën van Weldadigheid (Drenthe, Overijssel, Friesland en Antwerpen); (voordracht met België)
 • Nieuwe Hollandse Waterlinie (uitbreiding van de Stelling van Amsterdam); 
 • Het Nedergermaanse deel van de Romeinse Limes (uitbreiding Frontiers of the Roman Empire); (voordracht met Duitsland)
 • Bonaire National Marine Park (Bonaire)
 • Plantagesysteem in West-Curaçao;

Bonaire Marine Park

meer...

Koninklijk Eise Eisinga Planetarium

meer...

Locatie Veenhuizen meer...

Nieuwe Hollandse Waterlinie

meer...

Het Nedergermaanse deel van de Romeinse Limes

meer...

Werelderfgoed in het Koninkrijk der Nederlanden

Op dit moment staan de volgende sites in het Nederlandse Koninkrijk op de Werelderfgoedlijst van Unesco

 • Schokland en omgeving
 • Stelling van Amsterdam
 • Historische binnenstad van Willemstad, Curaçao
 • Molencomplex Kinderdijk-Elshout
 • Ir. D.F. Wouda Gemaal te Lemmer
 • Droogmakerij De Beemster
 • Rietveld Schröderhuis in Utrecht
 • Waddenzee
 • Grachtengordel van Amsterdam
 • Van Nellefabriek

Schokland en omgeving

Het schiereiland Schokland werd in de 15e eeuw een eiland. Door de dreigende overstroming van de zee moesten de bewoners het eiland regelmatig verl... meer...

Zeventiende-eeuwse grachtengordel van Amsterdam binnen de Singelgracht

De grachtengordel in Amsterdam was een project voor een nieuwe ?havenstad?, gebouwd aan het einde van de 16e en het begin van de 17e eeuw. Om h... meer...

Molens van Kinderdijk-Elshout

Het netwerk van negentien windmolens in Kinderdijk-Elshout toont de indrukwekkende bijdrage die de Nederlanders hebben geleverd aan de technologie ... meer...

Ir. D.F. Woudagemaal (D.F. Wouda Stoompompstation)

Het Woudagemaal te Lemmer ? in de provincie Friesland ? werd in 1920 geopend. Het is het grootste stoompompstation ooit gebouwd en nog steeds i... meer...

Waddenzee

De Waddenzee is ?s werelds grootste aaneengesloten systeem van zand- en moddervlakten die droogvallen tijdens eb. Het gebied bestaat uit het groo... meer...

Stelling van Amsterdam

De verdedigingslinie van Amsterdam - de Stelling genoemd - is gebouwd tussen 1883 en 1920. Het is het enige voorbeeld van een fortificatie die geba... meer...

Droogmakerij de Beemster (Beemster Polder)

De Beemster Polder dateert uit het begin van de 17e eeuw. De polder heeft zijn goed geordende landschap van akkers, wegen, kanalen, dijken en neder... meer...

Van Nellefabriek

De Van Nellefabriek werd ontworpen en gebouwd in de jaren 20 van de twintigste eeuw op de oevers van een kanaal in het industriegebied Spaanse Pold... meer...
Loading...