Collegiale visitatie biedt nieuwe ideeën voor de eigen school

Collegiale visitatie biedt nieuwe ideeën voor de eigen school

Eén van de lastigste dingen voor een Unesco-school is het maken van de stap van voldoende aandacht geven aan de vier Unesco-thema’s, naar een duidelijk zichtbaar Unesco-profiel. Tijdens een collegiale visitatie eind april bleek dat het Metis Montessori Lyceum in Amsterdam daar uitstekend in slaagt.

Unesco is heel zichtbaar in de school. In posters, logo’s en de vlag, maar ook in de vier themaweken die de school organiseert. In de reizen en de goede doelen acties, en in de link met de stad Amsterdam. De gebeurtenissen op de school ten tijde van de Tweede Wereldoorlog zijn zichtbaar in een klein monument op de binnenplaats, en er is een themaweek over antisemitisme. En dat is weer gekoppeld aan het Unesco-thema Vrede en Mensenrechten.

Wereldburgerschap neemt een centrale plaats in op school. In het trappenhuis treffen we portretten van wereldburgers – en dan niet alleen westerse voorbeelden maar juist voorbeelden uit de hele wereld. Ook lokalen hebben de naam van vooraanstaande wereldburgers.

Image
Wereldburgerschap op het Metis Montessori Lyceum (Foto: Marieke Brugman)
Wereldburgerschap op het Metis Montessori Lyceum (Foto: Marieke Brugman)

De leerlingen die we spreken, weten goed dat ze op een Unesco-school zitten en wat dat betekent. Er zijn, ook na de lessen, veel activiteiten voor de leerlingen. Het lijkt een heel geschikt klimaat voor een Unesco-leerlingenwerkgroep – maar die is nog in oprichting.

Heeft de visitatiecommissie naast alle lof ook nog aanbevelingen? Er lijken kansen te liggen om de aandacht voor duurzame ontwikkeling nog te vergroten. Dat thema lijkt wat onderbelicht. Zo wordt er bijvoorbeeld wel lestijd besteed aan de plastic soup, maar dat onderwerp is nog niet zo mooi ingebed als de andere thema’s.

De bezoekende scholen waren onder de indruk, en keerden met een hoop ideeën voor de eigen school terug naar het station.

Collegiale visitatie op Unesco-scholen

Elk jaar krijgen vijf scholen collega’s van andere Unesco-scholen op bezoek voor een collegiale visitatie. Een ‘kijkje in elkaars keuken’ leidt tot een uitwisseling van ideeën en inspiratie voor het verder vormgeven van het onderwijs. Niet het beoordelen van een school maar juist het leren van elkaar staat centraal. 

Loading...