Unesco roept 14 maart uit tot Internationale Dag van de Wiskunde

Afgelopen week nam in Parijs de Uitvoerende Raad van Unesco het besluit om 14 maart uit te roepen tot Internationale Dag van de Wiskunde. Onder wiskundigen stond 14 maart al langer bekend als ‘pi-dag’ (π-dag), omdat in de Noord-Amerikaanse schrijfwijze 14 maart wordt weergegeven als 3/14, gelijk de driecijferige benadering voor π (3,14). Op wiskunde-instituten in Nederland en het buitenland wordt op 14 maart taart (‘pie’) gegeten. Ook wordt er soms informeel aandacht besteed aan pi-dag tijdens colleges of in wiskundelessen op de middelbare school. 

 

Het initiatief om via Unesco een internationale wiskundedag in het leven te roepen komt voort uit het bestuur van de International Mathematical Union (IMU), de wereldwijde organisatie voor wiskundigen, waar vrijwel alle landelijke verenigingen lid van zijn. Ook het Koninklijk Wiskundig Genootschap (KWG), de vereniging van Nederlandse wiskundigen met ongeveer 1100 leden, steunde het voorstel.

Volgens dr. Sonja Cox, secretaris van het KWG en universitair docent wiskunde aan de UvA, geeft een internationale dag van de wiskunde de gelegenheid om op een meer structurele wijze aandacht te vragen voor de wiskunde: “De symboliek van de datum biedt een mooie aanleiding om over π, de beroemdste wiskundige constante, te praten. Ik kan mij voorstellen dat wetenschapsmusea en science centers zoals NEMO of het Boerhaavemuseum pi-dag aangrijpen om extra aandacht te besteden aan de wiskunde”.

Om mondiale problemen aan te pakken is wetenschappelijke samenwerking van groot belang. Unesco stimuleert een gezamenlijke aanpak van onderwerpen als klimaatverandering, ethiek, armoede en natuurrampen. Als enige organisatie binnen de VN met een mandaat voor wetenschap stimuleert zij wetenschappelijke samenwerking over de grenzen van disciplines en landen heen.

Meer berichten