Nederlands Forum Unesco Global Geoparks

Nederlands Forum Unesco Global Geoparks

Het Nederlands Forum Unesco Global Geoparks (NFUGG) heeft als doel de Nederlandse bijdrage aan Unesco’s internationale Geoparkenprogramma te coördineren. Het verstrekt informatie over het dit programma en de aanvraagprocedure, stelt een toetsingskader voor de beoordeling van nieuwe aanvragen op, screent  initiatieven op haalbaarheid, en geeft onafhankelijk advies  aan de Nederlandse Unesco Commissie over nieuwe aanvragen.

In het Forum zijn verschillende organisaties vertegenwoordigd: de Geologische Dienst Nederland, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, NBTC Holland Marketing en de Nederlandse Unesco Global Geoparken (thans alleen De Hondsrug). Ook is een aantal onafhankelijke deskundigen betrokken.

Het Forum screent nieuwe aanvragen voor een Geopark in Nederland op haalbaarheid voordat deze worden ingediend bij Unesco. Deze haalbaarheid wordt getoetst aan de hand van een aantal criteria. De belangrijkste hiervan zijn dat kandidaat-gebieden geologisch internationaal onderscheidend zijn, een samenhangende samenstelling van gebiedselementen hebben en een (deels) beschermde status genieten. Verder wordt gekeken naar de kwaliteit van het initiatief in relatie tot gebiedskenmerken, mogelijkheden voor educatie, onderzoek en duurzame ontwikkeling, en beheer van het gebied. Ook de aanwezigheid van lokaal draagvlak voor het initiatief is een criterium.

Het Forum is momenteel in contact met vier gebieden in Nederland die mogelijk een aanvraag zullen indienen voor de status van Unesco Global Geopark: Heuvelrug Gooi en Vecht (Noord-Holland, Utrecht), Krijtland (Limburg), Peelhorst en Maasvallei (Noord-Brabant en Limburg), en Schelde Delta (Noord-Brabant, Zeeland, Vlaanderen).

De notulen van de vergaderingen van het Forum zijn openbaar. Ze kunnen per e-mail worden opgevraagd bij de secretaris van het Forum, Jon Verriet, te bereiken via info@unesco.nl.

Samenstelling Forum

Image

 

 

 

 

 

 

Leden

- Harry van Zon, voorzitter (Onafhankelijk deskundige; bestuurskundige en fysisch geograaf)
- Jon Verriet, secretaris (Nederlandse Unesco Commissie)
- Hugo Bouter (Onafhankelijk deskundige; fysisch geograaf) 
- Michiel van der Meulen (Geologische Dienst Nederland / TNO)
- Hans Renes (Onafhankelijk deskundige; historisch geograaf)
- Gretha Roelfs (Unesco Global Geopark de Hondsrug)
- Jan Stafleu (Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap)
- Angélique Vermeulen (NBTC Holland Marketing)
Harm Jan Pierik (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Agendaleden

- Robert Missotten (Vlaamse Unesco Commissie)
- Martijn van Staveren (IHP-HWRP Comité)

Loading...