Nederlands Forum Unesco Global Geoparks

Nederlands Forum Unesco Global Geoparks

Het Nederlands Forum Unesco Global Geoparks heeft als doel de Nederlandse bijdrage aan Unesco Global Geoparken te coördineren. Dit doet zij door middel van het stellen van een toetsingskader voor de beoordeling van nieuwe aanvragen, het uitvoeren van een eerste screening van de initiatieven op haalbaarheid, het uitbrengen van onafhankelijk advies aan de Nederlandse Unesco Commissie over nieuwe aanvragen, en het verstrekken van informatie op nationaal niveau over het Unesco geoparkenprogramma en de aanvraagprocedure. 

In het Forum zijn verschillende organisaties vertegenwoordigd: de Geologische Dienst Nederland, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, NBTC Holland Marketing en de Nederlandse Unesco Global Geoparken (thans alleen De Hondsrug). Ook is een aantal onafhankelijk deskundigen betrokken.

Het Forum screent nieuwe aanvragen voor een Geopark in Nederland op haalbaarheid voordat deze worden ingediend bij Unesco. Haalbaarheid wordt getoetst aan de hand van een aantal criteria. De belangrijkste hiervan zijn dat aspirant-gebieden geologisch internationaal onderscheidend zijn, een samenhangende samenstelling van gebiedselementen hebben en een (deels) beschermde status genieten. Daarnaast wordt gekeken naar de kwaliteit van het initiatief in relatie tot gebiedskenmerken, mogelijkheden voor educatie, onderzoek en duurzame ontwikkeling, en beheer van het gebied. Voldoende aanwezig lokaal draagvlak voor het initiatief is een ander criterium.

Het forum is momenteel in contact met vijf gebieden in Nederland die mogelijk een aanvraag zullen indienen voor de status van Unesco Global Geopark: Oer-IJ (Noord-Holland), Gooi- en Vechtstreek (Noord-Holland, Utrecht), Schelde-Delta (Noord-Brabant, Zeeland, Vlaanderen), de Heuvelrug (Noord-Holland, Utrecht, Gelderland) en Peelhorst en Maasvallei (Noord-Brabant en Limburg).

De notulen van de vergaderingen van het forum zijn openbaar. Ze kunnen per e-mail worden opgevraagd bij de secretaris van het forum, Marike Bontenbal: mbontenbal@unesco.nl.

Samenstelling Forum

Image

 

 

 

 

 

Leden

- Harry van Zon, voorzitter (Onafhankelijk deskundige; bestuurskundige en fysisch geograaf)
- Marike Bontenbal, secretaris (Nederlandse Unesco Commissie)
- Hugo Bouter (Onafhankelijk deskundige; fysisch geograaf) 
- Michiel van der Meulen (Geologische Dienst Nederland / TNO)
- Hans Renes (Onafhankelijk deskundige; historisch geograaf)
- Gretha Roelfs (Unesco Global Geopark de Hondsrug)
- Jan Stafleu (Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap)
- Angélique Vermeulen (NBTC Holland Marketing)
- Henk Alkemade (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed)

Agendaleden

- Robert Missotten (Vlaamse Unesco Commissie)
- Emilie Broek (IHP-HWRP Comité)

Loading...