event
Palestijnse vluchtelingenkinderen op hun eerste schooldag op een UNRWA-school in Gaza. (Foto: UNRWA | Rushdi Sarraj)
event
Over deze foto
Palestijnse vluchtelingenkinderen op hun eerste schooldag op een UNRWA-school in Gaza. (Foto: UNRWA | Rushdi Sarraj)

Vluchten voor de realiteit? de praktijk van onderwijs en migratie

Vluchten voor de realiteit? de praktijk van onderwijs en migratie

Vluchten voor de realiteit? de praktijk van onderwijs en migratie

25 april 2019
ROC Midden Nederland, Marco Pololaan 2

Elk jaar rapporteert Unesco over de wereldwijde stand van zaken van het onderwijs in het Global Education Monitoring Rapport. Op 25 april is de Nederlandse lancering.

Tijdens de bijeenkomst in ROC Midden Nederland zullen studenten, scholieren, beleidsmakers, docenten en politici met elkaar in gesprek gaan over de dilemma’s waar het onderwijs zich voor gesteld ziet als gevolg van migratie, dit jaar het thema van het Global Education Monitoring Report. Wat heeft ieder nodig om van migratie een succes te maken?

We zien in het onderwijs de gevolgen van migratie – een grotere diversiteit in de klas, jongeren met zeer diverse achtergronden. Het vraagt flexibiliteit van het onderwijs en van leerlingen om deze verschillende achtergronden recht te doen en ook om gelijke kansen voor iedereen te creëren.

De bijeenkomst vindt plaats ter gelegenheid van de 2019 editie van het Global Education Monitoring Report, waarin Unesco verantwoordt hoe het staat met het bereiken van Sustainable Development Goal 4: verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder een levenlang leren voor iedereen.

Naast de statistieken van de situatie per land, besteedt het rapport altijd aandacht aan een specifiek thema, ditmaal Education, migration and displacement.

Daarnaast presenteert directeur Manos Antoninis van het GEM-rapport een nieuw onderzoek naar Education, migration and trauma. 

De Nederlandse Unesco Commissie en de Unesco Jongerencommissie nodigen u graag uit om mee te discussiëren en de lancering van het rapport bij te wonen.

U kunt zich aanmelden via deze link: https://forms.gle/2JMPWxiHZxxzCGob7.

Conceptprogramma

Image

14:00 Opening door Jan van den Akker (Nederlandse Unesco Commissie) en de Unesco Jongerencommissie

14:05 Dhr. Manos Antoninis, directeur van het GEM-rapport

14:30 Optreden Rosa Weekers - Parbo Oema

14:50 introductie discussiesessies

15:00 discussiesessies over dilemma's uit het GEM-report en het onderzoek naar onderwijs, migratie en trauma's

15:45 plenair: terugkoppeling uit sessies en reacties van experts en politici

16:15 afsluiting en borrel