‘For Women in Science’-beurzen 2021 open voor aanvragen

‘For Women in Science’-beurzen 2021 open voor aanvragen

Op 7 januari is de negende ronde van het Nederlandse L’Oréal-Unesco beurzenprogramma ‘For Women in Science’ geopend voor aanvragen. Vrouwelijke wetenschappers werkzaam in de life sciences in de fase van drie tot tien jaar na hun promotie kunnen tot en met 15 februari 2021 een aanvraag indienen. Er zijn twee beurzen van 25.000 euro beschikbaar.

De Covid-19 pandemie heeft de onschatbare waarde van wetenschap voor onze maatschappij en voor een duurzame toekomst blootgelegd. Wetenschappelijk onderzoek wordt gezien als de sleutel tot het vinden van een passende aanpak in de bestrijding van het virus. “Voor deze mondiale uitdagingen hebben we de wetenschap meer dan ooit nodig” aldus Audrey Azoulay, Directeur-General van Unesco.

De Nederlandse ‘For Women in Science’-beurzen zijn bestemd voor een onderzoeksverblijf aan het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS-KNAW) in Amsterdam voor de duur van een semester. Vrijgesteld van reguliere werkzaamheden zoals onderwijs, administratieve en klinische taken, kunnen onderzoekers zich hier volledig richten op wetenschappelijke verdieping, bijvoorbeeld op het schrijven van wetenschappelijke publicaties of subsidieaanvragen. Ter ondersteuning wordt een inspirerende werkplek geboden in een interdisciplinaire en internationale omgeving. Indien nodig kan ook voor huisvesting worden gezorgd.

Meer informatie over de aanvraag

Via de link www.unesco.nl/fwis vindt u informatie over het programma van 2021 en kunt u het reglement (Nederlands/Engels), het aanvraagformulier en het projectvoorstelformulier downloaden.

Meer informatie kunt u ook opvragen bij dr. Marike Bontenbal, Nederlandse Unesco Commissie, mbontenbal@unesco.nl

De sluitingsdatum is 15 februari 2021

Loading...