Vier nominaties waarbij Nederland betrokken is voor Memory of the World

Vier nominaties waarbij Nederland betrokken is voor Memory of the World

Na een pauze van vier jaar is het nominatieproces voor het internationale Memory of the World Register weer gestart. Dit register bevat ruim 500 documentaire erfgoederen van over de gehele wereld. Nederland heeft op dit moment zestien inschrijvingen op het register. 

Het Memory of the World Programma vraagt aandacht voor het behoud van documentair erfgoed wereldwijd en probeert de toegankelijkheid en het bewustzijn voor dit soms kwetsbare erfgoed te vergroten. De deadline voor de nieuwe nominaties lag op 30 november. Mede namens Nederland zijn er vier nieuwe nominaties ingediend. Twee vanuit Nederland zelf en twee gezamenlijke, zogenoemde joint nominations, met andere lidstaten.

Een document, ondertekend door Erasmus. (Foto: Bibliotheek Rotterdam)

Erasmus Collectie

Vanuit de Bibliotheek Rotterdam is de Erasmus-collectie genomineerd. Sinds 1604 is de collectie boeken van en over Erasmus, gestaag gegroeid tot de grootste ter wereld.

De collectie die eigendom is van de Gemeente Rotterdam vormt de basis van het vele onderzoek naar deze invloedrijke humanist, wiens ideeën over religie, samenleving en onderwijs tegenwoordig nog steeds impact hebben.

Terminal van de Digitale Stad in Museum Amsterdam.

De Digitale Stad

Stichting DDS Erfgoed, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, de Koninklijke Bibliotheek en het Amsterdam Museum nomineerden De Digitale Stad. Dit digitale netwerk, vormgegeven als stad was een van de eerste (online) internet-netwerken dat halverwege de jaren ’90 werd gebouwd op publieke waarden en onderhouden door een actieve community.

De Digitale Stad inspireerde vele andere netwerken wereldwijd. De nominatie bestaat uit drie onderdelen: de digitaal gerestaureerde software en data, museale objecten zoals de terminals, en achterliggende documentatie. Tot op heden is nog geen ‘born digital’ erfgoed opgenomen in het register, hetgeen deze nominatie extra bijzonder maakt. 

Joint Nominations

Een van de drie exemplaren van de Hikayat Aceh. (Foto: Universiteitsbibliotheek Leiden)

Hikayat Aceh

De Universiteitsbibliotheek Leiden en de Nationale Bibliotheek Indonesië nomineerden de drie exemplaren van de Hikayat Aceh die zich in Leiden en Jakarta bevinden. De Hikayat Aceh is de 17e eeuwse neerslag van de historie van de Sultan van Aceh: Iskander Mudah. Geschreven in het Maleis en opgetekend in het Arabische schrift geeft het een unieke inkijk in de politiek, cultuur, religie, rivaliteit en de gewoonten en gebruiken aan het hof. En in de relaties met de wereld buiten Aceh, zoals China, India en Portugal.

Bewijzen van inschrijving en voldoening aan art. 16 van de wet houdende opheffing van de slavernij, 1863 juni-juli, 1863
Archief van de Districtmeesters van het 3e, 4e en 5e district, Collectie Juliana-Brenneker. CW-WINAC-217 1.2.6 109. (Foto: Nationaal Archief Curaçao)

Documentary heritage of the enslaved people of the Dutch Caribbean and their descendants

Met Curaçao als penvoerder en Suriname en Sint-Maarten als medetrekkers is Nederland betrokken bij de gezamenlijke nominatie van het documentair erfgoed over tot slaaf gemaakten in de Nederlandse Caraïben.

In tal van archieven en collecties is het systeem van slavernij terug te vinden. In bijvoorbeeld de slavernijregisters, akten van de burgerlijke stand of de administratie waarin de vergoedingen voor de plantage-eigenaren bij de afschaffing van de slavernij staan genoteerd. Een systeem dat twee eeuwen duurde maar waarvan de effecten tot vandaag de dag nog voelbaar zijn. De nominatie draagt bij aan een beter inzicht en begrip van deze periode en de mechanismen die hier achter zaten.

Beoordelingsprocedure

Na deze eerste stap van het indienen van de nominaties volgt een zorgvuldige beoordelingsprocedure bij de internationale ‘Memory of the World’-organisatie van Unesco in Parijs. Een definitief besluit over het al dan niet toevoegen aan het internationale register wordt in april 2023 verwacht.

Loading...