Vacatures: de Nederlandse Unesco Commissie zoekt twee nieuwe leden

Vacatures: de Nederlandse Unesco Commissie zoekt twee nieuwe leden

De Unesco Commissie is op zoek naar een nieuw lid met een 'juridisch/internationaal' profiel en een nieuw lid dat 'de Cariben' als focus heeft. DEZE VACATURES ZIJN GESLOTEN.

Unesco is de organisatie van de Verenigde Naties voor onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie. Ze stimuleert interculturele dialoog, draagt bij aan de bescherming van cultureel erfgoed en bevordert de inzet van wetenschap in (inter)nationaal beleid. Unesco zet zich in voor kwalitatief goed onderwijs voor iedereen en benadrukt het belang van een vrije en pluriforme pers. Elk land dat lid is van Unesco heeft een eigen Unesco Commissie.

Wat houdt lidmaatschap van de Commissie in?

De Nederlandse Unesco Commissie bevordert de bekendheid van Unesco, stimuleert de inbreng van het Nederlandse professionele veld in Unesco-programma’s en adviseert de Nederlandse overheid over Unesco-onderwerpen. Commissieleden denken mee over het werkprogramma, geven gevraagd en ongevraagd advies aan de Nederlandse overheid en andere belanghebbenden en zetten hun deskundigheid in op één of meer van de vier werkterreinen van Unesco: Onderwijs, Cultuur, Wetenschap en Communicatie.

De minister van OCW benoemt de elf leden van de Commissie. De Commissie vergadert vier keer per jaar en organiseert daarnaast diverse activiteiten in het kader van Unesco's missie. De Commissie wordt ondersteund door een klein professioneel bureau.

Leden van de Commissie

 • zijn deskundig en gezaghebbend op tenminste één van de vier domeinen van Unesco
 • hebben een breed relevant netwerk en zijn bereid dat te delen
 • hebben kennis van en/of affiniteit met de doelstellingen van Unesco
 • zijn in staat om ook buiten hun eigen domein bij te dragen aan discussie en advies
 • zijn bereid en in staat een actieve bijdrage te leveren – persoonlijk of via het effectief inzetten van haar/zijn netwerk – aan de realisering van een of meer van de doelstellingen in het werkplan
 • hebben de mogelijkheid en zijn bereid zich (ook buiten de vergaderingen) in te zetten voor de Commissie

Voor de vacature lid Unesco Commissie met internationaal-juridisch profiel zoekt de Commissie aanvullend:

 • een (internationaal) jurist met kennis van internationaal publiek recht
 • kennis van mensenrechten
 • een kandidaat met bij voorkeur kennis van en/of ervaring in internationale (VN-) organisaties en internationale verdragen en regelingen
 • kennis van een van de andere Unesco-beleidsterreinen (bij voorkeur onderwijs of podiumkunsten) strekt tot aanbeveling

Voor de vacature lid Unesco Commissie met focus Cariben zoekt de Commissie aanvullend:

 • brede kennis van de BES-eilanden en de onafhankelijke landen in het Caribische deel van het Koninkrijk en een relevant Caribisch netwerk
 • afkomstig van een van de eilanden, of met substantiële woon/werk ervaring op een van de eilanden
 • inhoudelijke ervaring op het gebied van cultuur (bij voorkeur podiumkunsten) of onderwijs

We streven naar een evenwichtig samengestelde commissie. Gezien de huidige samenstelling nodigen we ook jongere kandidaten nadrukkelijk uit om te reageren.

De Commissie roept geschikte kandidaten op om hun interesse kenbaar te maken. Ook is het mogelijk om geschikte kandidaten voor te dragen. Het selectieproces wordt uitgevoerd door de Commissie, die vervolgens een voordracht voor benoeming indient bij de minister van OCW. Benoeming is voor een periode van vier jaar, met een mogelijke tweede termijn van vier jaar.

Leden van de Commissie ontvangen een vacatievergoeding.

Informatie

De gesprekken vinden plaats op vrijdagmorgen 18 juni en woensdagmiddag 21 juni.

DEZE VACATURES ZIJN INMIDDELS GESLOTEN.

Loading...