Unesco-scholen in coronatijd: activiteiten van wereldburgers

Unesco-scholen in coronatijd: activiteiten van wereldburgers

Unesco-scholen geven de waarden en doelen van Unesco een prominente plaats in de school. Hoe is dit zichtbaar tijdens het afstandsonderwijs in coronatijd? Navraag onder de 60 Nederlandse Unesco-scholen levert een aantal mooie voorbeelden op.

Unesco-scholen dragen bij aan het creëren van vrede in de hoofden van mensen, door de waarden en de doelen van Unesco een prominente plaats in de school te geven. Hoe is dit zichtbaar tijdens het afstandsonderwijs in corona-tijd? Navraag onder de 60 Nederlandse Unesco-scholen levert een aantal mooie voorbeelden op.

Voedselbank

De Unesco-leerlingenwerkgroep van het Baarnsch Lyceum kwam in actie toen bleek dat de lokale Voedselbank in de problemen kwam: door een tekort aan levensmiddelen kon de Voedselbank niet meer aan alle vraag voldoen. De leerlingen organiseerden een succesvolle inzamelingsactie op het parkeerterrein van de school – en dit alles keurig binnen de anderhalvemeterbeperkingen.

Het Alfrink College maakte van de nood en deugd en maakte corona tot onderwerp in een uitwisseling met drie buitenlandse scholen. De leerlingen uit 5 VWO (tweetalig) interviewen elkaar, en de leerlingen van scholen uit Spanje, India en Zuid-Korea over de impact van de coronacrisis. De interviews werken ze vervolgens uit tot blogs. De Zuid-Koreaanse school is ook Unesco-school, gevonden via de Zuid-Koreaanse coördinator.

Street Survivors

Ook steunt het Alfrink via een persoonlijke link van de Unesco-coördinator een kleine NGO in India, op het platteland aan de grens met West-Bengalen. Er dreigt honger omdat talloze dagloners en hun families geen inkomen meer hebben. De NGO, Street Survivors, deelt voedselpakketten uit en leerlingen van het Alfrink zamelen geld in om die te bekostigen.

Oriëntatieschool het Keizer Karel College wisselt uit met Spanje: ‘Qua tastbare resultaten zijn het de filmpjes die ik heb laten maken met FLIPGRID over corona en een vergelijking tussen de maatregelen hier en in Spanje en wat het verder voor impact op hun leven heeft. Ook de dagindeling van leerlingen is gefilmd maar op een erg grappige manier. Dan nog de verhaaltjes over mooie plekken in Nederland (waaronder Werelderfgoed van Nederland) die de Spaanse leerlingen kunnen lezen. Omgekeerd krijgen de Nederlandse leerlingen informatie over Andalusië. De teksten zijn in het Spaans dus een goede oefening voor mijn leerlingen die Spaans volgen.”

Leerlinginitiatief

Niet alle scholen kregen dit zo snel georganiseerd, sommigen geven aan dat het vormgeven van het reguliere onderwijs nu alle aandacht vergt. Ook is het duidelijk dat initiatief van de leerlingen (zoals altijd) enorm helpt.

Ook een ervaring om te delen? Mail aan mbrugman@unesco.nl

 

Loading...