Oproep tot nominaties voor het Nederlands Memory of the World Register

Oproep tot nominaties voor het Nederlands Memory of the World Register

Huisvest jouw instelling uitzonderlijk documentair erfgoed met een sterke Nederlandse uitstraling? Nomineer het dan voor het Nederlands MoW register.

Het Nederlandse Memory of the World (MoW) Comité en de Unesco Commissie roepen instellingen op om uitzonderlijk documentair erfgoed met een Nederlandse uitstraling te nomineren voor het nationale Memory of the World Register. Het Nederlandse register is nog relatief nieuw. In de eerste ronde (2022) schreef het Comité acht bijzondere items in om bij de tweede ronde (2023) zes fraaie items bij te schrijven

Geheugen van de Wereld, gericht op het Koninkrijk

Het Nederlandse MoW-register is een lijst die zich richt op het bijeenbrengen van uitzonderlijk documentair erfgoed, binnen de context van het Koninkrijk der Nederlanden. Het veld draagt het erfgoed voor. Op die manier kan aandacht besteed worden aan de diversiteit die documentair erfgoed heeft in het Koninkrijk.

In deze derde ronde zal bij de beoordeling van de nominaties nog iets meer worden gelet op geografische spreiding, materiële- en thematische variatie van de nominaties in Nederland en binnen het Koninkrijk. De processen en procedures zijn hier ook op aangescherpt. Ook houdt het MoW Comité zich het recht voor om te sturen op aantal, of nominaties zelfs aan te houden tot de volgende jaarcyclus, als blijkt dat te veel erfgoederen worden genomineerd.

De deadline voor het indienen van een nominatie is 30 september 2024. Na beoordeling kunnen in september 2025 de positief beoordeelde items aan het register worden toegevoegd en gepubliceerd.

Memory of the World Programma

Het gevaar voor verlies van documentair erfgoed bracht Unesco er in 1992 toe het Memory of the World programma te starten om het verval van het ‘geheugen van de wereld’ zoveel mogelijk tegen te gaan.

“The vision of the Memory of the World Programme is that the world's documentary heritage belongs to all, should be fully preserved and protected for all and, with due recognition of cultural mores and practicalities, should be permanently accessible to all without hindrance.”

Het programma heeft als speerpunten:

  1. Behoud van het erfgoed;
  2. Het erfgoed toegankelijk maken;
  3. De vergroting van het bewustzijn van het bestaan en de betekenis van documentair erfgoed.

Wereldwijd zijn er diverse registers die als etalage gelden van het programma: het mondiale register, regionale registers, zoals bijvoorbeeld in de Cariben, en verschillende nationale registers, waaronder het Nederlandse.

Indienen

U kunt nominaties indienen door deze in te sturen naar mow@unesco.nlDe nominatieprocedure vindt u hier.

Loading...