Nog een scholennetwerk dat zich bezighoudt met wereldburgerschap?

Nog een scholennetwerk dat zich bezighoudt met wereldburgerschap?

Wat zijn de verschillen tussen het nieuwe Global Citizen Netwerk en het Unesco-scholennetwerk?

Op 21 november lanceerde Nuffic een nieuw scholennetwerk, dat zich richt op Wereldburgerschap. Unesco kreeg veel vragen over de overeenkomsten en verschillen met het Unesco-scholennetwerk.

Het Global Citizen Netwerk

Het Global Citizen Netwerk (GCN) is de nieuwe naam voor de gefuseerde scholennetwerken Elos en Nivo, ondersteund door Nuffic. Het biedt scholen de kans het talenonderwijs te versterken, uitwisselingen te organiseren en internationalisering onderdeel te maken van de lessen.  Dit alles met als einddoel om wereldburgers op te leiden. Het geeft scholen concrete handvatten voor internationalisering.

Wat is het verschil met het Unesco-scholennetwerk?

Het Unesco-scholennetwerk is waardengedreven: deze scholen werken samen aan de missie van Unesco: het creëren van vrede in de hoofden van mensen.  Dat doen zij door aandacht te besteden aan de vier thema’s: vrede en mensenrechten, intercultureel leren, duurzame ontwikkeling en wereldburgerschap. Wereldburgerschap is hier een van de inhoudelijke middelen om naar het doel Vrede in de hoofden van mensen te komen. Het geeft de mogelijkheid om een veelheid van activiteiten samen te brengen onder de noemer Unesco. Hoe je als school invulling wilt geven aan de vier thema’s, bepaal je zelf.

Kun je lid zijn van beide netwerken?

Ja hoor, dat kan. Er is een heel aantal scholen dat bijvoorbeeld zowel Elos-school als Unesco-school was, en die zijn nu zowel lid van het Global Citizen Netwerk als Unesco-school. Unesco brengt waarden in de school en zet de ramen open voor mondiale én nationale samenwerking. Lidmaatschap van het GCN kan daar onderdeel van zijn.

Loading...