Leren voor een betere toekomst

Leren voor een betere toekomst

In de maanden september en oktober staat het werk van de Unesco Commissie in het teken van het thema ‘Leren voor een betere toekomst’. Waar men in Nederland  bij Unesco vaak als eerste aan erfgoed denkt, is in veel andere landen Onderwijs het eerste dat in mensen opkomt bij het horen van de naam Unesco. De organisatie speelt wereldwijd een coördinerende rol bij het uitvoeren van SDG4, en legt zich toe op thema’s als kwaliteitsvol onderwijs, gelijke toegang en een leven lang leren.

Scholennetwerk

Een van de instrumenten die Unesco daarvoor gebruikt is het Unesco scholennetwerk. Dit netwerk bestaat al sinds 1953 en kent inmiddels wereldwijd zo’n 10.000 scholen. Ook in Nederland is het scholennetwerk actief, met in het huidige schooljaar 47 scholen in het basis-en voortgezet onderwijs, middelbaar en hoger beroepsonderwijs.

Scholendag

Op 5 oktober, de dag van de leraar, ontmoeten alle Nederlandse Unesco scholen elkaar op de Scholendag. Het is een jaarlijks terugkerende gelegenheid waarbij docenten, leerlingen en bestuurders van Unesco scholen elkaar ontmoeten. Focus van de dag is op het uitwisselen van ervaringen: docenten delen hun projecten, leerlingen hun activiteiten en bestuurders de beleidslijnen die ze uitzetten om het Unesco-profiel vorm te geven.

Jongerencommissie

Jongeren hebben een belangrijke stem binnen Unesco en bij de Nederlandse Unesco Commissie. Sinds deze zomer kent de Commissie een eigen Jongerencommissie, bestaande uit 11 jongeren uit heel Nederland, van tussen de 16-25 jaar oud. Zij vertegenwoordigen verschillende schoolniveaus. De voorzitter van de Jongerencommissie is adviserend lid van de Unesco Commissie. De overige leden geven gastlessen over Unesco op scholen, en organiseren activiteiten om jongeren te betrekken bij Unesco.

Event

Ook het jaarlijks terugkerende Unesco event staat dit jaar in het teken van onderwijs. De Commissie koos Wereldburgerschap als invalshoek. Dit is een van de thema’s waar Unesco scholen aandacht aan besteden, maar ook een onderwerp waarover in Nederland veel discussie plaatsvindt. Want: hebben we wereldburgerschap wel nodig? Moeten we ons niet meer focussen op onze nationale identiteit en het Wilhelmus zingen en naar het Rijksmuseum gaan? Is Wereldburgerschap een luxe extraatje voor geprivilegieerde mensen die over de wereld kunnen reizen?

Leren voor een betere toekomst

De commissie vat al deze activiteiten samen onder het thema Leren voor een betere toekomst. Immers, onderwijs leidt de wereldburgers van morgen op. Door te streven naar goed en toegankelijk onderwijs voor iedereen wordt de impact van onderwijs groter, en zetten we een stap naar een betere toekomst.

Loading...