12
okt

Unesco Event 2018: Is er ruimte voor wereldburgerschap?

Hogeschool Rotterdam

Wereldburgerschap in het onderwijs, moet dat? Is het niet voldoende als kinderen op school vooral leren over Nederlands burgerschap, met wereldburgerschap als extraatje? Is onderwijs over wereldburgerschap belangrijk voor je (nationale) identiteit? 

Op 12 oktober in Rotterdam stellen we de vraag of we vooral ruimte moeten maken voor burgerschap vanuit nationaal perspectief, of dat de globaliserende maatschappij om meer aandacht voor wereldburgerschapsonderwijs vraagt.

Sprekers:

Andreas Schleicher - directeur Education and Skills bij de OESO 
De OESO voert de bekende PISA-onderzoeken uit: een mondiale vergelijking van de prestaties van 15-jarige leerlingen. Dit jaar maakt wereldburgerschap voor het eerst deel uit van PISA. Hoe meet je competenties voor wereldburgerschap, en wat voegen die competenties toe aan je nationale identiteit? 

Sofia Hernández Chong Cuy - directeur Witte de With Centre for Contemporary Art 
Vervalt wegens ziekte van de spreekster; programma wordt aangepast
Wie spreekt over wereldburgerschap, stelt tegelijk een vraag over (nationale) identiteit. Hoe dragen onderwerpen als immigratie, culturele uitwisseling en talen bij aan iemands identiteit en aan rol als wereldburger? 

Ron Bormans – voorzitter college van Bestuur Hogeschool Rotterdam
Welke rol speelt  de Hogeschool als het gaat om burgerschap? Jongeren uit Nederland en ver daarbuiten kunnen er  'oefenen' hoe te kunnen functioneren in de samenleving, hoe met elkaar om te gaan: democratisch en respectvol. 

Organisatie

Het Unesco Event 2018 wordt georganiseerd door de Nederlandse Unesco Commissie, Nuffic, dagblad Trouw en Hogeschool Rotterdam.

Datum: 12 oktober 2018, 20:00-22:00 uur
Deuren open: 19:30 uur
Locatie: Hogeschool Rotterdam, Kralingsezoom 91
Voertaal: Engels en Nederlands
Toegangsprijs: 10,-

U kunt zich aanmelden via deze link.

In september 2015 spraken de lidstaten van de VN af om samen te werken in het bereiken van de Sustainable Development Goals (SDG's). Doel vier daarvan luidt "to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all"
UNESCO is de uitvoerder van dit onderwerp, publiceerde het Framework for Action, en publiceert de resultaten in het jaarlijkse Global Education Monitoring Report. 

De Nationale UNESCO Commissie organiseert de jaarlijkse Nederlandse lancering van het Global Education Monitoring Report en volgt de ontwikkelingen rond SDG4 op de voet.  

Meer berichten