‘Laaggeletterden hebben onvoldoende toegang tot arbeidsmarkt en samenleving’

‘Laaggeletterden hebben onvoldoende toegang tot arbeidsmarkt en samenleving’

In Nederland zijn bijna 2,5 miljoen mensen laaggeletterd. Het missen van basisvaardigheden zorgt voor uitsluiting. Unesco-leerstoelhouder Maurice de Greef schrijft in een advies aan de Nederlandse overheid dat hij bezorgd is dat deze groep steeds verder achterop raakt.

Niet goed kunnen lezen en schrijven leidt tot uitsluiting. Het aanpakken van laaggeletterdheid helpt mensen om te kunnen participeren in, en een betere aansluiting te vinden binnen, de samenleving. Maar op dit moment verlaten te veel mensen het onderwijs zonder voldoende basisvaardigheden. Dat zijn juist de vaardigheden die je helpen om jezelf te redden in de maatschappij: lezen, schrijven, rekenen, digitale vaardigheden.

Hoogleraar Maurice de Greef, Unesco-leerstoelhouder Adult Education, schreef het op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde advies om de noodklok te luiden. Nederland heeft een zeer gering budget voor volwasseneneducatie en zo’n kleine infrastructuur, dat we hier niet kunnen voldoen aan de internationale afspraken op dit gebied. Het budget is vrijwel het laagste in Noordwest-Europa en gemeenten komen in de knel bij de uitvoer van trajecten voor laagopgeleide volwassenen.

Een leven lang toegang tot kwalitatief goed onderwijs voor iedereen, is een van de zeventien doelen die de lidstaten van de Verenigde Naties zich hebben gesteld voor 2030. Ook Nederland heeft zich daar achter geschaard. Daarnaast heeft Unesco in 2015 de Recommendation on Adult Learning and Education opgesteld, waarin aanbevelingen staan hoe de lidstaten van Unesco het volwassenenonderwijs kunnen versterken. De Greef adviseert deze aanbevelingen ook in Nederland in de praktijk te brengen.

“Ik wist wel dat ik niet goed kon lezen en schrijven. Daar schaamde ik me ook niet voor. Maar toen we op het werk meer digitaal gingen werken, werd het wel een probleem.”
– taalambassadeur Jaco Benjer, in het advies –

Een van de concrete acties van Unesco daarbij is het zichtbaar maken en uitwisselen van kennis op het gebied van laaggeletterdheid en volwassenenonderwijs. Unesco’s netwerk van leerstoelen aan universiteiten en hogescholen kan daar een belangrijke rol in spelen.

Met dit advies hoopt de Unesco-leerstoel Volwasseneneducatie het tij te kunnen keren, zodat er voor de bijna 2,5 miljoen laaggeletterden voldoende mogelijkheden komen om alsnog een betere plek in de samenleving of op de arbeidsmarkt te krijgen.

Lees het advies van Maurice de Greef.
Lees de reactie (Kamerbrief) van Minister Van Engelshoven. 

Loading...