Groot Barrièrerif niet op Gevarenlijst Werelderfgoed

Groot Barrièrerif niet op Gevarenlijst Werelderfgoed

Op 23 juli heeft het Werelderfgoedcomité van Unesco besloten om het Groot Barrièrerif bij Australië niet op de Lijst van Werelderfgoed in Gevaar te plaatsen. Het rif staat onder grote druk door de opwarming van het zeewater veroorzaakt door klimaatverandering. 

De landen die lid zijn van het Comité erkennen dat het rif er op veel plaatsen niet goed aan toe is door onder meer klimaatverandering en een slechte waterkwaliteit. Het comité vindt echter dat de opwarming een wereldwijd fenomeen is waarvoor de verantwoordelijkheid niet kan worden neergelegd bij één land.

Versneld actieplan

Het comité erkent dat Australië zijn best doet om het rif te behouden, maar roept het land ook om een versneld actieplan te implementeren. De meerderheid van het comité vind plaatsing op de Gevarenlijst daarom prematuur. 

Onderzoeksmissie

Afgesproken is om direct een nieuwe onderzoeksmissie te sturen in samenwerking met adviesorgaan IUCN, om de staat van het rif te beoordelen. De onderzoeksresultaten moeten voor februari 2022 worden ingeleverd bij Unesco en zullen bij de volgende sessie van het Werelderfgoedcomité worden besproken.

Loading...