Nieuws
Foto van de eindsimulatie tijdens de First Aid Course 2015 (Foto: Nederlandse Unesco Commissie | René van den Burg)
Nieuws
Over deze foto
Foto van de eindsimulatie tijdens de First Aid Course 2015 (Foto: Nederlandse Unesco Commissie | René van den Burg)

Eerste hulp voor erfgoed: Internationale training deze zomer in Brabant

Eerste hulp voor erfgoed: Internationale training deze zomer in Brabant

Eerste hulp voor erfgoed: Internationale training deze zomer in Brabant

Waar het Rode Kruis zich in crisissituaties inzet voor het redden en beschermen van mensen, draagt het Prins Claus Fonds samen met ICCROM (Rome), Smithsonian Institution (Washington), en de Nederlandse Unesco Commissie bij aan de bescherming van cultureel erfgoed bij een ramp of conflict.

Waar het Rode Kruis zich in crisissituaties inzet voor het redden en beschermen van mensen, draagt het Prins Claus Fonds samen met ICCROM (Rome), Smithsonian Institution (Washington), en de Nederlandse Unesco Commissie bij aan de bescherming van cultureel erfgoed bij een ramp of conflict.

Tijdens het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed vindt van 6 tot en met 24 augustus 2018 in Brabant de internationaal gerenommeerde training ‘First Aid to Cultural Heritage in Times of Crisis’ (FAC) plaats. Deze training is erop gericht om in crisissituaties zoals (natuur)rampen en oorlogen, erfgoed ‘eerste hulp’ te bieden. De deelnemers leren erfgoed preventief te beschermen, te redden en/of te herstellen.

Erfgoedprofessionals

Aan de training nemen 24 professionals deel uit landen van over hele wereld: conservatoren, archeologen, archivarissen maar ook professionals werkzaam in humanitaire crises zoals militairen en crisiscoördinatoren. De aanmelding is gesloten.
Als afsluiting vindt een grootschalige eindoefening plaats op 22 augustus waarbij een crisissituatie wordt gesimuleerd.

De afgelopen jaren heeft de training in Rome, Amsterdam en Washington DC plaatsgevonden. Daaruit zijn spin-offs voortgekomen in onder meer Servië, Irak, Egypte en Georgië. Inmiddels zijn meer dan 100 erfgoedprofessionals wereldwijd officieel gecertificeerde ‘cultural first aiders’ en inzetbaar om archieven, museale collecties en gebouwen in de meest complexe situaties te registeren, verzamelen, stabiliseren en evacueren.

Partners

Het project, waarvan de coördinatie in handen ligt van het Prins Claus Fonds (PCF), is een internationaal samenwerkingsverband tussen PCF, de Nederlandse Unesco Commissie, ICCROM en het Smithsonian Cultural Rescue Initiatief. Daarnaast zijn verschillende lokale partners betrokken, waaronder Provincie Noord-Brabant, Erfgoed Brabant, gemeenten Breda en 's-Hertogenbosch. Nationale partners zijn Blue Shield Nederland, Helicon Conservation Support, de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Buitenlandse Zaken en Defensie.

Over het Prins Claus Fonds

Het Prins Claus Fonds ondersteunt, verbindt en eert kunstenaars en culturele voorvechters daar waar culturele expressie wordt onderdrukt, vooral in Latijns Amerika, Afrika, Azië, de Caribische regio en Oost Europa. Via haar Cultural Emergency Response programma, verleent het Fonds noodhulp daar waar erfgoed wordt bedreigd door conflicten of natuurrampen. 

Over ICCROM

De intergouvernementele organisatie ICCROM werkt met 136 lidstaten om cultureel erfgoed in al zijn vormen te beschermen en te behouden. 

Over het Smithsonian Cultural Rescue Initiative

Het Smithsonian  Cultural  Rescue  Initiative  helpt om cultureel erfgoed te beschermen dat bedreigd wordt of te lijden heeft onder rampen zodat gemeenschappen hun identiteit en geschiedenis kunnen behouden. 

Image