UNESCO Chair on Human Rights and Peace

The UNESCO Chair on Human Rights and Peace was established in 2007 at Maastricht University. The Chair-holder is Prof. Fons Coomans.

The purpose of the Chair is to promote an integrated system of research, training, information and documentation in the field of human rights and peace. The Chair also contributes to strengthening teaching, research, transfer and dissemination of knowledge and capacity-building in the field of human rights and in particular social, economic and cultural rights.

Prof. Fons Coomans

The Chair-holder aims to contribute to finding ways and means to strike a fair balance between the socio-economic consequences of globalisation and respect for social, economic and cultural rights.

More information: Inaugural Address by Prof. Fons Coomans.

 

Het UNESCO Chairs en UNITWIN Programma bevordert internationale wetenschappelijke samenwerking op belangrijke UNESCO’s thema’s als onderwijs, cultuur, en duurzame ontwikkeling. Het programma is opgericht in 1992 en faciliteert onder meer Noord-Zuid samenwerking om de ‘knowledge gap’ tussen het mondiale Noorden en Zuiden te dichten.

Results

Het ‘UNESCO Chair’-programma bestaat sinds 1992. Er zijn 667 UNESCO leerstoelen en 45 UNITWIN netwerken in 115 verschillende landen (stand 2017).

Nederland kent 6 UNESCO-leerstoelen, die de thema’s onderwijs, ICT, duurzaamheid, mensenrechten, armoede en ‘governance’ raken en verbinden.

In een serie gastcolleges presenteren de Nederlandse UNESCO leerstoelhouders hun werkterrein en onderzoek. Deze online UNESCO Masterclasses zijn beschikbaar via youtube.

More articles