Een belangrijke organisatorische maatregel is het instellen van een crisisteam. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een handreiking opgesteld gericht op crisisorganisatie in collectiebeherende instellingen. Deze biedt een leidraad voor het inrichten van een crisisteam.

Stap 2. Creëer een crisisteam en oefen regelmatig

 Vragen die aan bod komen: 

  • Wie van u neemt de leiding als zich een crisis voordoet?  

  • Wie zijn er verder nog betrokken bij de aansturing?  

  • Welke expertise moet u in huis hebben?

  • Weet iedereen wat hem/haar te doen staat?

  • Hoe loopt de communicatie?  

Naast opleidingen is het trainen en oefenen met een scenario zeer belangrijk. Juist oefening brengt nieuwe inzichten. Bijvoorbeeld: is in mijn BHV­plan nagedacht over hoe om te gaan met paniek en chaos? En: hoe ga ik om met getraumatiseerde medewerkers? De NCTV raadt organisaties aan die gevestigd zijn op een plek waar zich regelmatig grote groepen mensen verzamelen om de kwetsbaarheid te toetsen. Onder meer door personeel te trainen in security awareness en afspraken te maken over het melden van verdachte situaties.