Het blok is defect of ontbreekt. De inhoud ontbreekt misschien of u moet wellicht de oorspronkelijke module inschakelen.
Het blok is defect of ontbreekt. De inhoud ontbreekt misschien of u moet wellicht de oorspronkelijke module inschakelen.
Het blok is defect of ontbreekt. De inhoud ontbreekt misschien of u moet wellicht de oorspronkelijke module inschakelen.
Het blok is defect of ontbreekt. De inhoud ontbreekt misschien of u moet wellicht de oorspronkelijke module inschakelen.
Het blok is defect of ontbreekt. De inhoud ontbreekt misschien of u moet wellicht de oorspronkelijke module inschakelen.

Sancta Maria

Sancta Maria

Sancta Maria

Sancta Maria staat voor een actieve deelname aan de wereld van vandaag én van morgen. Onze leerlingen weten waar hun kracht ligt. Om dit te bereiken zetten wij hoog in op het ontwikkelen van talent en het vergroten van het bewustzijn van de rol van onze leerlingen in de maatschappij.  

Leerlingen die verdieping zoeken voelen zich thuis op Sancta Maria. Dit zijn leerlingen die doorvragen en hard werken voor goede resultaten. Zij leggen graag een stevige basis voor de toekomst. Als ze de school verlaten, hebben onze leerlingen vriendschappen gesloten, hun talenten ontdekt en een schat aan ervaringen opgedaan. Kortom, ze zijn klaar voor de wereld.

Afspraken nakomen en taken en opdrachten op tijd af hebben, dat hoort bij het zelfstandig worden. Zelfstandig leren staat bij ons daarom voorop. Docenten blijven altijd op de achtergrond aanwezig en begeleiden leerlingen die daar behoefte aan hebben.

Sancta Maria is een Unesco school. Dat betekent dat wij aangesloten zijn bij een wereldwijd netwerk van scholen die aandacht besteden aan vrede en mensenrechten, duurzaamheid, intercultureel leren en wereldburgerschap. 

De laatste jaren heeft Sancta veel gedaan om deze thema’s een plaats te geven in het onderwijs. Dit gebeurt binnen de lessen en in de vorm van projecten op activiteitendagen, zoals de jaarlijkse Unesco dag. Ook buiten de school ondernemen wij Unesco activiteiten. Zo maken de leerlingen een studiereis en nemen sommigen deel aan een MUN of uitwisseling met een school in het buitenland.

Het blok is defect of ontbreekt. De inhoud ontbreekt misschien of u moet wellicht de oorspronkelijke module inschakelen.