Unesco-scholen place holder
Unesco-school
Over deze foto

ROC Koning Willem I College

ROC Koning Willem I College

ROC Koning Willem I College

Unesco-school

Het Koning Willem I College is gewoon een goede school. Maar, in het land van Koning Willem I College zeggen we ook: 'We gaan voor een betere wereld'. Dit is één van onze kernwaarden. Samenleven, goed voor de wereld en elkaar zorgen. Dat vinden we heel belangrijk. We sluiten ons aan bij de missie van Unesco: 'Als oorlogen beginnen in het hoofd van mensen, dan moet daar dus ook het verdedigen van vrede beginnen.' En dat kun je leren. We maken onze studenten en medewerkers vertrouwd met het Unesco-gedachtengoed. Zo dragen we ons steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid.

Het Koning Willem I College is als Unesco-school deel van een wereldwijd netwerk met meer dan 9700 scholen. Al deze scholen doen hun best om thema's van Unesco is hun programma te verwerken. Wij doen dit ook:

* Vrede en mensenrechten: we organiseren elk jaar in december de Week van de Rechten van de mens;
* Intercultureel leren: we bieden veel theatervoorstellingen aan in ons eigen theater de Koningszaal;
* Wereldburgerschap: we hebben hierbij een lessenserie ontwikkeld. En we ondersteunen je bij een buitenlandse stage;
* Duurzaamheid: we zorgen ervoor dat we zo min mogelijk (energie) verspillen en zo min mogelijk afval maken. Ook in de lessen besteden we aandacht aan duurzaamheid.

Vlijmenseweg 2
5223 GW 's-Hertogenbosch 

MBO