placeholder
Unesco-school
Over deze foto

Lyceum Schravenlant

Lyceum Schravenlant

Lyceum Schravenlant

Scholen bereiden leerlingen voor op het behalen van een waardevol diploma waarmee zij zich individueel een plek in de maatschappij kunnen verwerven.

Maar een school bereidt leerlingen ook voor op de maatschappij als geheel en om daar als actieve participant mede vorm aan te geven.

In ons strategisch plan benoemen we dit laatste bij de missie/visie als volgt:

“ – kernwaarden van waaruit we werken zijn: democratisch burgerschap, solidariteit, respect voor verschillen en eenheid in diversiteit.”

Deze kijk op de wereld sluit goed aan bij de missie van de Unesco:

“Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that defences of peace must be constructed.”

Deze missie concretiseert zich in een viertal onderdelen:

  • een toekomst in vrede en aandacht voor mensenrechten
  • een leefbare/duurzame wereld;
  • wereldburgerschap;
  • interculturele verbinding.

Het zijn een viertal pijlers waar wij ons als school actief en gestructureerd voor inzetten naar onze leerlingen toe, omdat wij ervan overtuigd zijn dat het nastreven ervan een bijdrage kan leveren aan een betere leefwereld voor iedereen.

Hoe uit zich dat in de praktijk?

We streven ernaar om aan elk van deze vier pijlers aandacht te geven door middel van projecten. Zo organiseren we onder andere een wereldburgerdag, besteden we aandacht aan de Dag van de Duurzaamheid en doen we mee aan de Amnesty Schrijfmarathon.

Hugo de Grootstraat 4
3119 HA Schiedam