placeholder
Unesco-school
Over deze foto

Lorentz Lyceum

Lorentz Lyceum

Lorentz Lyceum

Op het Lorentz Lyceum leiden we onze leerlingen op tot verantwoordelijke, zelfbewuste wereldburgers, die in staat zijn de regie over hun leven in eigen hand te nemen. Dat is belangrijk, omdat ze opgroeien in een wereld die snel verandert. Denk daarbij aan belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen als globalisering, digitalisering en individualisering. Juist daarom willen wij onze leerlingen handvatten geven waarmee ze zich straks zelfstandig thuis voelen in uiteenlopende internationale situaties.

Je plek vinden in de wereld vraagt om het ontwikkelen van belangrijke kenmerken: jezelf kennen, verschillen kunnen verbinden en de wereld willen ontdekken. Daar werken we aan op het Lorentz Lyceum. Uiteraard door tweetalig of versterkt talenonderwijs aan te bieden met als extra taalvakken de wereldtalen Chinees en Spaans. Daarnaast richt ons onderwijs zich op het leren omgaan met sociale en culturele verschillen tussen mensen en landen. Op die manier leiden we onze leerlingen op tot zelfstandige volwassenen die zich als vanzelf @Home in the worldvoelen.

Het Lorentz Lyceum is al jaren een officiële Unesco school. Dit sluit aan bij het profiel van het Lorentz, waar we via 'grenzeloos leren' onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op hun latere plek in de wereld.

De vier centrale thema's van Unesco (Duurzaamheid, Vrede en mensenrechten, Wereldburgerschap en Intercultureel leren) spelen hierbij zeker een rol. Deze thema's komen terug in vaklessen, maar ook in de diverse projecten.

Groningensingel 1245 
6835 HZ Arnhem