Foto van het gebouw van Scholengemeenschap Lek en Linge
Unesco-school
Over deze foto
Foto van het gebouw van Scholengemeenschap Lek en Linge

Lek en Linge

Lek en Linge

Lek en Linge

De onderwijskundige visie van O.R.S. Lek en Linge heeft als uitgangspunt dat leerlingen verschillen - in leeftijd en rijpheid, in achtergrond, in belangstelling, in talenten, in leer- en burgerschapsstijl, in sekse, etc. Daar proberen wij zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Zo wordt er onderscheid gemaakt in burgerschapsstijlen - leert iemand bijvoorbeeld vanuit zelfstandigheid en betekenisgericht, of juist meer toepassingsgericht en structuurzoekend? Dit geeft richting aan de methode om leerlingen te onderwijzen. Ook door uit te gaan van onderscheid in zogenaamde jongensachtige en meisjesachtige leerstijl - bijvoorbeeld door stap-voor-stap opdrachten af te wisselen met spannende trial-and-error opdracht - wordt rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen en variatie aangebracht in het onderwijs aan hen.

Het gedachtegoed van Unesco past uitstekend bij de visie van onze school. Omdat de wereld niet ophoudt bij de Nederlandse landsgrenzen, wil Lek en Linge wereldburgers opleiden die in duurzame oplossingen denken en kunnen samenwerken. Het bedrijfsleven vraagt steeds vaker om vakmensen die weten wat er in de wereld speelt. Proactieve mensen die de verbinding zoeken en met een positief kritische blik naar zichzelf en de ander kunnen kijken.

Hoofdlocatie, Multatulilaan 6, 4103 NM 
Havo-locatie, Multatulilaan 3, 4103 NM 
Vmbo-locatie, Ina Boudier-Bakkerstraat 2, 4103 NN 
Brugklaslocatie, Annie M.G. Schmidtpad 1, 4103 NP 

De Lingeborgh
Laan van Leeuwenstein 2
4191 NB Geldermalsen