Foto van het gebouw van Scholengemeenschap Lek en Linge
Unesco-school
Over deze foto
Foto van het gebouw van Scholengemeenschap Lek en Linge

Lek en Linge

Lek en Linge

Lek en Linge

De onderwijskundige visie van O.R.S. Lek en Linge heeft als uitgangspunt dat leerlingen verschillen - in leeftijd en rijpheid, in achtergrond, in belangstelling, in talenten, in leer- en burgerschapsstijl, in sekse, etc. Daar proberen wij zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Zo wordt er onderscheid gemaakt in burgerschapsstijlen - leert iemand bijvoorbeeld vanuit zelfstandigheid en betekenisgericht, of juist meer toepassingsgericht en structuurzoekend? Dit geeft richting aan de methode om leerlingen te onderwijzen. Ook door uit te gaan van onderscheid in zogenaamde jongensachtige en meisjesachtige leerstijl - bijvoorbeeld door stap-voor-stap opdrachten af te wisselen met spannende trial-and-error opdracht - wordt rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen en variatie aangebracht in het onderwijs aan hen.

Het gedachtegoed van Unesco past uitstekend bij de visie van onze school. Omdat de wereld niet ophoudt bij de Nederlandse landsgrenzen, wil Lek en Linge wereldburgers opleiden die in duurzame oplossingen denken en kunnen samenwerken. Het bedrijfsleven vraagt steeds vaker om vakmensen die weten wat er in de wereld speelt. Proactieve mensen die de verbinding zoeken en met een positief kritische blik naar zichzelf en de ander kunnen kijken.

Hoofdlocatie, Multatulilaan 6, 4103 NM 
Havo-locatie, Multatulilaan 3, 4103 NM 
Vmbo-locatie, Ina Boudier-Bakkerstraat 2, 4103 NN 
Brugklaslocatie, Annie M.G. Schmidtpad 1, 4103 NP 

De Lingeborgh
Laan van Leeuwenstein 2
4191 NB Geldermalsen 

Unesco bordje bij Lek en Linge

Een grote rol voor de leerlingen op Lek en Linge in Culemborg: verslag van de collegiale visitatie. 

Lek en Linge uit Culemborg is sinds 2018 Unesco-school. Het is een grote school met 5 locaties (waarvan één in Geldermalsen), die allemaal actief betrokken zijn bij Unesco. De school wilde graag meedoen aan de collegiale visitaties om juist nu aan het begin van de activiteiten als Unesco-school wat extra inspiratie op te doen. De visitatie vond plaats tijdens het cultuurfestival – een festival van drie dagen dat een van de hoogtepunten van het schooljaar vormt en waarbij leerlingen zich van hun creatieve kant laten zien. 

De visitatiecommissie sprak veel leerlingen – de school biedt een breed scala aan activiteiten buiten de les. Natuurlijk is er een enthousiaste Unesco-leerlingenwerkgroep. Zij organiseren bijvoorbeeld Paarse Vrijdag, deelname aan de Klimaatmars, de week van de mensenrechten en een schrijfdag voor Amnesty. Ook de leerlingenraad toonde zich betrokken, en vertelde onder andere over hun initiatief om afval te scheiden op de brugklaslocatie.

Ook heeft de school een groot aanbod van buitenlandreizen. De school gaat al jarenlang naar Nicaragua, waarbij de deelnemende leerlingen geld inzamelen voor een project aldaar. De reis naar Zuid-Afrika is gekoppeld aan het profielwerkstuk. 

De visitatiecommissie schreef als samenvatting: “We hebben een heel positief beeld gekregen van de manier waarop Unesco invulling krijgt op Lek en Linge. We hebben enthousiaste docenten gezien die goede activiteiten ontwikkelen en organiseren. We waren onder de indruk van de koppeling tussen de Zuid-Afrika reis en het PWS, de vrijwillige jongerenmaatjes van Humanitas, het ‘Adopt a granny’ project en alle andere mooie activiteiten die we hebben gezien. Er heerst een gezellige sfeer op de school en het voelt als een veilige omgeving voor leerlingen. De sociale activiteiten vinden wij echt een pluspunt van de school.”

Al met al een heel goede start voor deze school! 

Bezoekende scholen: Arentheem College, locatie Titus Brandsma, en Norbertus Gertrudis Lyceum.

Blogs

Unesco bordje bij Lek en Linge

Een grote rol voor de leerlingen op Lek en Linge in Culemborg: verslag van de collegiale visitatie. 

Lek en Linge uit Culemborg is sinds 2018 Unesco-school. Het is een grote school met 5 locaties (waarvan één in Geldermalsen), die allemaal actief betrokken zijn bij Unesco. De school wilde graag meedoen aan de collegiale visitaties om juist nu aan het begin van de activiteiten als Unesco-school wat extra inspiratie op te doen. De visitatie vond plaats tijdens het cultuurfestival – een festival van drie dagen dat een van de hoogtepunten van het schooljaar vormt en waarbij leerlingen zich van hun creatieve kant laten zien. 

De visitatiecommissie sprak veel leerlingen – de school biedt een breed scala aan activiteiten buiten de les. Natuurlijk is er een enthousiaste Unesco-leerlingenwerkgroep. Zij organiseren bijvoorbeeld Paarse Vrijdag, deelname aan de Klimaatmars, de week van de mensenrechten en een schrijfdag voor Amnesty. Ook de leerlingenraad toonde zich betrokken, en vertelde onder andere over hun initiatief om afval te scheiden op de brugklaslocatie.

Ook heeft de school een groot aanbod van buitenlandreizen. De school gaat al jarenlang naar Nicaragua, waarbij de deelnemende leerlingen geld inzamelen voor een project aldaar. De reis naar Zuid-Afrika is gekoppeld aan het profielwerkstuk. 

De visitatiecommissie schreef als samenvatting: “We hebben een heel positief beeld gekregen van de manier waarop Unesco invulling krijgt op Lek en Linge. We hebben enthousiaste docenten gezien die goede activiteiten ontwikkelen en organiseren. We waren onder de indruk van de koppeling tussen de Zuid-Afrika reis en het PWS, de vrijwillige jongerenmaatjes van Humanitas, het ‘Adopt a granny’ project en alle andere mooie activiteiten die we hebben gezien. Er heerst een gezellige sfeer op de school en het voelt als een veilige omgeving voor leerlingen. De sociale activiteiten vinden wij echt een pluspunt van de school.”

Al met al een heel goede start voor deze school! 

Bezoekende scholen: Arentheem College, locatie Titus Brandsma, en Norbertus Gertrudis Lyceum.