Gebouw Pabo Windesheim Almere
Oriëntatieschool
Over deze foto

Pabo Windesheim Flevoland

Pabo Windesheim Flevoland

Pabo Windesheim Flevoland

Hogeschool Windesheim heeft locaties in Almere en Zwolle. De opleiding leraar basisonderwijs van Windesheim Almere is in het schooljaar 2019-2020 Unesco-oriëntatieschool.
 

Unesco is verwerkt in het concept beroepsbeeld van de opleiding en het werkveld:
Je bent een leerkracht met een passie voor onderwijs. Je wilt kinderen helpen hun talenten te ontwikkelen en hen leren samenleven met anderen.Je bent je er bewust van dat je een sleutelpositie in neemt in het voorbereiden van leerlingen op actieve deelname aan de maatschappij. Je weet hoe je de vier UNESCO pijlers (learning to be, learning to do, learning to know, learning to live together) als leidraden kunt inzetten om begrip van de wereld als verbonden eenheid te duiden.

De zeventien duurzaamheidsdoelen zijn ankerpunten voor de inhoudelijke uitwerking van jouw onderwijs.Je hebt een onderzoekende houding. Dat betekent dat je open kijkt naar jezelf, naar de basisschoolpraktijk en naar de kinderen in de je groep. Ook ben je nieuwsgierig naar wat anderen je daarover kunnen vertellen; je gaat actief op zoek naar bronnen. Doordat je vanuit verschillende perspectieven kijkt en kritisch bent, groeit je eigen onderwijsvisie.

Jouw visie geeft je onderzoekende houding kleur en motiveert je tot goed en doelgericht onderwijs voor alle leerlingen.Vanuit je onderwijsvisie, vakkennis en je kennis van de wereld zoek je steeds weer naar actuele, creatieve en vernieuwende mogelijkheden om je leerlingen te stimuleren tot nieuwsgierigheid en je onderwijs betekenisvol te maken. Je bent je bewust van de verschillen tussen kinderen en de gezinnen waarin zij opgroeien. Samen met hen en hun ouders probeer je in je onderwijs aan te sluiten bij de vee/kleurigheid in onze samenleving.Je staat open voor de levensbeschouwelijke waarden van anderen en gaat met hen in gesprek.

Jezelf geef je de ruimte je eigen waarden te verkennen, je bent transparant over dat verkenningsproces en daarmee ben je een voorbeeld voor je leerlingen, collega's, ouders en andere betrokken bij de school. Je bent je ervan 
bewust dat je visie op onderwijs zich zal blijven ontwikkelen.

Je bent een leerkracht die eigenzinnig is, maar je weet dat je er niet alleen voor staat. Je maakt deel uit van een gemeenschap van professionals die samen verantwoordelijkheid dragen en samen blijven leren. Je bent een leerkracht die durft te vragen en je begrijpt dat dé waarheid niet bestaat.