placeholder
Oriëntatieschool
Over deze foto

Alfrink College

Alfrink College

Alfrink College

Het Alfrink College is een school voor Havo, Vwo en tweetalig Vwo in Zoetermeer. 

De Unesco-waarden passen binnen de missie van de school, zoals we die in ons schoolplan hebben verwoord: “Het Alfrink College is een scholengemeenschap voor havo, vwo en tvwo, waarin we samen leren, samen werken en samen leven. We werken vanuit de rooms-katholieke identiteit, waarbij wederzijds respect, solidariteit en verantwoordelijkheid voelen en nemen voor ons belangrijk zijn.
Vanuit deze waarden spreken we elkaar aan. Ons motto is:‘’School zijn we samen, iedereen doet ertoe’’.

De UNESCO thema’s passen goed bij onze missie. “Wederzijds respect, solidariteit en verantwoordelijk” sluiten bijvoorbeeld nauw aan bij de UNESCO thema’s “wereldburgerschap”, “mensenrechten” en “duurzaamheid”.