Opinie
Minister-president Rutte en minister Kaag op bezoek bij president Trump van de Verenigde Staten, in het Witte Huis in Washington. 2 juli 2018. (Foto: Ministerie van Buitenlandse Zaken)
Opinie
Over deze foto
Minister-president Rutte en minister Kaag op bezoek bij president Trump van de Verenigde Staten, in het Witte Huis in Washington. 2 juli 2018.

Solidariteit

Solidariteit

Solidariteit

Van de Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright zijn in juni acht gebouwen op de Werelderfgoedlijst geplaatst. Het Guggenheim museum in New York is daarvan ongetwijfeld het meest bekend. Een terecht besluit over de beeldbepalende 20ste eeuwse architectuur met betekenis voor de hele wereld.

De bezoekers zullen binnenkort bij binnenkomst het Unesco-logo zien: meestal zijn de beheerders van de werelderfgoedsites immers trots op de nieuw verworven status. Die status wordt geacht bescherming te bieden tegen verval of teloorgang van het erfgoed. En die bescherming moet geboden worden door de betreffende lidstaat van het Unesco Werelderfgoedverdrag, in dit geval de VS.

Daar zit wel een angel. Of liever gezegd: daar zit me iets dwars. De VS hebben immers, na jaren van wanbetaling, het lidmaatschap van Unesco opgezegd. Dat is één van de wapenfeiten van Donald Trump. Make America great again!

Deze dagen was onze premier Mark Rutte op bezoek in de Oval Office. Hij is daar ongetwijfeld aangesproken op de Nederlandse bijdrage aan Trumps militaire acties in de Straat van Hormuz. En op de Nederlandse bijdrage aan de NAVO. Die moet omhoog, net als die van andere Europese lidstaten van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Het gaat om solidariteit, de VS betaalt al jaren meer dan anderen en levert ‘boots on the ground’. Europa, en ook Nederland, wordt verweten ‘free rider’ te zijn, gratis mee te liften op de inspanningen van de Amerikanen.

De inzet is hoog.

Zou premier Rutte het ‘free rider’-gedrag van Donald Trump aan de kaak stellen in de Oval Office?
– Andrée van Es –

Unesco, veiligheidsalliantie bij uitstek, praten is immers zo oneindig veel beter dan schieten, schraapt jaarlijks de beschikbare middelen en mensen bijeen om het werelderfgoed te beschermen. Ook dat van de VS. Wat is het principiële verschil met de NAVO-discussie? Zou premier Rutte het ‘free rider’-gedrag van Donald Trump aan de kaak stellen in de Oval Office? Ik weet het antwoord natuurlijk: nee.

Het bouwen van vrede in de hoofden van mensen, zoals het Unesco-motto luidt, is een zaak van lange adem. ‘Du, laß dich nicht verbittern, in dieser bitt'ren Zeit’, zong de toen nog Oost-Duitse zanger Wolf Biermann ooit. En zo is het maar net.