Marx’ Communistisch Manifest en Das Kapital

Marx’ Communistisch Manifest en Das Kapital

De enige overgebleven handgeschreven pagina van het Communistisch Manifest (1848) van Karl Marx, en de eerste druk van Das Kapital, deel I (1867), met handgeschreven correcties van Marx in de kantlijn, worden al sinds de jaren dertig bewaard door het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam.

Het Manifest en Das Kapital behoren tot de meest invloedrijke geschriften uit de wereldgeschiedenis en speelden een grote rol in de ontwikkeling van het socialisme, het communisme en andere revolutionaire bewegingen. Marx schreef ze in nauwe samenwerking met  Friedrich Engels. De populariteit van Marx’ theorieën is vanaf de jaren tachtig drastisch gedaald, maar in grote delen van de wereld is zijn invloed nog zeer merkbaar.

Het IISG heeft deze nominatie ingediend samen met de Duitse Unesco Commissie. Inschrijving op het register vond plaats in 2013.

Image
Handgeschreven pagina van het Communistisch Manifest. (Foto: IISG)
Handgeschreven pagina van het Communistisch Manifest. (Foto: IISG)
Loading...