Fragment van het Dagboek van Anne Frank. (Foto: Wikimedia Commons)
Memory of the World
Over deze foto

Dagboeken van Anne Frank

Dagboeken van Anne Frank

Dagboeken van Anne Frank

De vermelding in het Unesco Memory of the World Register onderstreept het belang en de betekenis van Anne Franks dagboeken voor de wereld.

De geschriften bestaan uit het eerste roodgeruite dagboek, het tweede en derde dagboek, de paar honderd losse vellen waarop Anne Frank vanaf mei 1944 haar dagboek herschreef, en haar verhaaltjesboek en 'mooie-zinnenboek'.

De geschriften van Anne Frank maken sinds 2009 deel uit van Unesco's Memory of the World Register.

Kijk hier voor meer informatie over Anne Frank en haar dagboeken.