Lichte toename van het aantal vrouwelijke hoogleraren

Lichte toename van het aantal vrouwelijke hoogleraren

Van het totale aantal hoogleraren in Nederland is 24.2% vrouw. Dat blijkt uit de Monitor Landelijke vrouwelijke hoogleraren 2020, gepubliceerd door het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH).

Hoewel het aantal afstudeerders aan Nederlandse universiteiten voor meer dan de helft (53%) uit vrouwen bestaat, is het percentage vrouwen onder promovendi, universitair docenten, universitair hoofddocenten en hoogleraren ruim minder dan de helft, zo blijk uit de Monitor Landelijke vrouwelijke hoogleraren 2020. Gelukkig stijgen deze aantallen wel, met als belangrijkste stijger het aantal vrouwelijke hoogleraren: 24.2%. In 2018 was het percentage nog 20.9%. Volgens het Nationaal Actieplan voor Diversiteit en Inclusie in wetenschappelijk onderwijs moet in 2025 minstens 1 op de 3 hoogleraren vrouw zijn.

Stijging

Bij 12 van de 14 Nederlandse Universiteiten stijgt het aantal vrouwelijke hoogleraren. De Open Universiteit doet dit het beste, met bijna 40%. Bij de Technische Universiteit Delft is het percentage het laagst: 16,9%. Europees gezien hoort Nederland bij de hekkensluiters. Landen als Roemenië, Letland, Kroatië en Malta staan bovenaan met percentages tussen 40 en 55%.

Beurzenprogramma

Samen met L’Oréal Nederland, NIAS-KNAW en het LNVH organiseert de Unesco Commissie het Nederlandse ‘For Women in Science’-programma, dat jaarlijks beurzen toekent aan excellente vrouwelijke wetenschappers. In 2021 worden deze prijzen voor de tiende keer uitgereikt.

Loading...