Vicenza en de Palladische villa's van Veneto

2853 Vicenza - Palladio - Palazzo Chiericati. (Foto: CC/Flickr.com | Carl Guderian)
Palladian Palazzo in Vicenza. (Foto: CC/Flickr.com | Patrick Huber)
2851 Vicenza - Palladio-esque Banca d'Italia. (Foto: CC/Flickr.com | Carl Guderian)
Palladian architecture. (Foto: CC/Flickr.com | Paul Baker)
2841 Maser - Villa Barbaro. (Foto: CC/Flickr.com | Carl Guderian)
Palladian window in Vicenza. (Foto: CC/Flickr.com | Patrick Huber)
2844 Maser - Villa Barbaro. (Foto: CC/Flickr.com | Carl Guderian)

Vicenza werd in de 2e eeuw vóór Christus gebouwd in Noord-Italië. Het floreerde onder Venetiaanse heerschappij van de vroege 15e- tot het einde van de 18e eeuw. Het werk van Andrea Palladio (1508-1580) – gebaseerd op een gedetailleerde studie van de klassieke Romeinse architectuur – geeft de stad haar unieke uitstraling. De stedelijke gebouwen en villa’s van Palladio zijn verdeeld over de regio van Veneto en hadden een beslissende invloed op de ontwikkeling van de architectuur. Het werk van Palladio inspireerde tot een uitzonderlijke architectonische stijl die bekend staat als het Palladianisme. De stijl verspreide zich naar Engeland en andere Europese landen en naar Noord-Amerika.

Meer informatie op de internationale site van Unesco
Italië
Loading...