Tusi locaties

Gelegen in de bergachtige gebieden van Zuidwest-China, omvat dit werelderfgoed overblijfselen uit verschillende tribale gebieden. De stamleiders hiervan werden door de centrale overheid benoemd als ‘Tusi’, erfelijke heersers van de 13e tot de vroege 20ste eeuw. Het Tusi-systeem ontstond uit eerdere dynastieke regeringsvormen, die teruggaan tot de derde eeuw voor Christus. Het doel van het systeem was enerzijds het vestigen van één nationaal gezag, terwijl anderzijds etnische minderheden hun gewoonten en manier van leven konden behouden. De locaties Laosicheng, Tangya en het Hailongtun Fort die deel uitmaken van de site, komen voort uit de Chinese beschaving van de Yuan- en Ming-periodes en getuigen op buitengewone wijze van deze vorm van bestuur.

 

Meer informatie op de internationale site van Unesco
China
China
Loading...