Grafheuvels, runenstenen en kerken van Jelling

Burial mound in Jelling. (Foto: CC/Flickr.com | Peter Batty)
1_jelling16. (Foto: CC/Flickr.com | catalatic)
p20040708_174400. (Foto: CC/Flickr.com | mechanix)
Jelling - Runestone. (Foto: CC/Flickr.com | dinilu)
The Jelling Stones. (Foto: CC/Flickr.com | David Huang)
Jelling. (Foto: CC/Flickr.com | Peter Batty)
Jelling Kirke. (Foto: CC/Flickr.com | David Huang)

Jelling ligt in centraal Jutland en was een koninklijk monument in de 10e eeuw. De grafheuvels en runenstenen weerspiegelen de heidense Scandinavische cultuur. De grootste runensteen bevat echter ook de oudste Scandinavische afbeelding van Christus. Samen met de kerk illustreert de steen de kerstening van het Deense volk rond de 10e eeuw. Het complex bestaat uit twee afgeplatte heuvels – 70 meter in diameter en 11 meter hoog – nagenoeg identiek qua vorm, grootte en constructie. De runenstenen liggen precies in het midden tussen de heuvels. Er staat ook een kleine eenvoudige kerk van witgekalkte steen, op de plek waar eerder drie houten kerken stonden die door brand werden verwoest.

Meer informatie op de internationale site van Unesco
Denemarken
Loading...