Efese

Library of Celsus next to the entrance to the agora, Ephesus, Turkey. (Foto: CC/Flickr.com | Frank Kovalchek)
Ephesus - Temple of Hadrian. (Foto: CC/Flickr.com | topquark22)
Ephesus Amphitheatre. (Foto: CC/Flickr.com | Benh LIEU SONG)
Ephesus 2008. (Foto: CC/Flickr.com | Serdar Gurbuz Photography)
House of Virgin Mary - Ephesus , Turkey 2008. (Foto: CC/Flickr.com | Serdar Gurbuz Photography)

Efese bestaat uit opeenvolgende Hellenistische en Romeinse nederzettingen. Het is gelegen aan de voormalige monding van de rivier de Kaistros. De nederzettingen verplaatsten zich naar nieuwe locaties, omdat de kustlijn zich terugtrok in westelijke richting. Opgravingen hebben belangrijke monumenten uit de Romeinse keizertijd aan het licht gebracht, waaronder de bibliotheek van Celsus en het grote theater. Van de beroemde tempel van Artemis resteren slechts brokstukken. Deze tempel, een van de Zeven Wereldwonderen, trok pelgrims uit het hele Middellandse Zeegebied. Vanaf de vijfde eeuw na Chr. trokken veel christelijke pelgrims naar het Huis van de Maagd Maria, een overkoepelde kruisvormige kapel zeven kilometer vanaf Efese. De antieke stad Efese is een uniek voorbeeld van een Romeinse havenstad met een kanaal naar de zee en een binnenhaven.

Meer informatie op de internationale site van Unesco
Turkije
Loading...