Cultuurlandschap van Maymand

Maymand is een op zichzelf staand halfdroog gebied, liggend aan het einde van een vallei op het zuidelijkste punt van het centrale gebergte van Iran. De dorpelingen zijn semi-nomadische veehouders. Ze houden hun dieren op de bergweiden en leven in tijdelijke nederzettingen in de lente en de herfst. Tijdens de wintermaanden leven ze dieper in de vallei, in grotwoningen die uitgehouwen zijn in de zachte steen (kamar), een ongebruikelijke vorm van huisvesting in een droge woestijnachtige omgeving. Dit cultuurlandschap is een voorbeeld van een systeem dat in het verleden op grotere schaal lijkt te zijn toegepast, en dat draait om het zich verplaatsen van groepen mensen, meer nog dan van dieren.

Meer informatie op de internationale site van Unesco
Iran
Loading...