Armeense kloosterensembles in Iran

Black Church. (Foto: CC/Flickr.com | Afshin Iranpour)
Church. (Foto: CC/Flickr.com | Giorgio Montersino)
Black Church. (Foto: CC/Flickr.com | Afshin Iranpour)
 . (Foto: CC/Flickr.com | Afshin Iranpour)
 . (Foto: CC/Flickr.com | Afshin Iranpour)

Dit gebied bevindt zich in het noordwesten van Iran en bestaat uit drie kloosterensembles van het Armeens-orthodoxe geloof: het klooster van Sint Taddeüs, de Sint Stefanuskerk en de Kapel van Dzordzor. Het klooster van Sint Taddeüs is het oudst en dateert uit de 7e eeuw. De gebouwen zijn van bijzonder universele waarde voor Armeense architectonische en decoratieve tradities. Ze tonen een belangrijke uitwisseling met andere regionale culturen, voornamelijk de Byzantijnse, orthodoxe en Perzische. Het zijn de laatste overblijfselen van deze cultuur in een nog redelijke staat van volledigheid en authenticiteit. De kloosterensembles getuigen ook van Armeense religieuze tradities door de eeuwen heen. 

Meer informatie op de internationale site van Unesco
Iran
Loading...