Archeologische stad Aigai (moderne naam: Vergina)

Palais de Philippe II de Macedoine. (Foto: CC/Flickr.com | Marmontel)
Vergina. (Foto: CC/Flickr.com | santi)
Theater at Vergina. (Foto: CC/Flickr.com | Mordac)
vergina tumulus. (Foto: CC/Flickr.com | damian entwistle)
vergina macedonian tomb. (Foto: CC/Flickr.com | damian entwistle)
dion hypocaust. (Foto: CC/Flickr.com | damian entwistle)
dion mosaic baths. (Foto: CC/Flickr.com | damian entwistle)
dion mosaic baths 1. (Foto: CC/Flickr.com | damian entwistle)

De stad Aigai, de oude eerste hoofdstad van het Koninkrijk van Macedonië, werd in de 19e eeuw ontdekt nabij Vergina, in het noorden van Griekenland. Tot de belangrijkste overblijfselen behoort het monumentale paleis, rijkelijk versierd met mozaïeken en beschilderd pleisterwerk. Daarnaast is er een begraafplaats met meer dan 300 grafheuvels, waarvan sommige dateren uit de 11e eeuw voor Christus. Een van de koninklijke graven in de Grote Tumulus wordt geïdentificeerd als het graf van Philippus II, die alle Griekse steden veroverde. Hij maakte de weg vrij voor zijn zoon Alexander en de uitbreiding van de Hellenistische wereld.

Meer informatie op de internationale site van Unesco
Griekenland
Loading...