‘For Women in Science’-prijzen voor opkomend talent open voor aanvragen

‘For Women in Science’-prijzen voor opkomend talent open voor aanvragen

Van 30 november 2020 tot 20 januari 2021 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de Nederlandse ‘For Women in Science’ Rising Talent Prizes.

Vanaf 30 november 2020 kunnen jonge vrouwelijke wetenschappers in de life sciences of exacte wetenschappen zich aanmelden om kans te maken op de ‘For Women in Science’ Rising Talent Prize. Het doel van deze prijs is het bevorderen van de academische carrières van jonge vrouwelijke onderzoekers in Nederland die een positie als promovendus of postdoctoraal onderzoeker bekleden, met een maximum van drie jaar post-PhD academische ervaring.

Image

Prijs

De drie jaarlijkse prijzen bieden jonge vrouwelijke wetenschappers een individuele prijs van €3.500,  €2.000 of €1.000 als erkenning voor hun academische prestaties en toekomstig potentieel. Het bedrag moet besteed worden aan onderzoeksgerelateerde activiteiten, ter beoordeling aan de laureaat. Daarnaast wordt de winnaar van de eerste prijs genomineerd voor het internationale Rising Talents programma van For Women in Science.

Initiatief

De ‘For Women in Science’ Rising Talent Prize is een initiatief van L'Oréal Nederland, de Nederlandse Unesco Commissie en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). De prijs maakt sinds 2019 onderdeel uit van het nationale L'Oréal-Unesco ‘For Women in Science’-programma, dat in 2012 werd opgericht.

Glazen plafond

Initiatieven als For Women in Science zijn hard nodig. Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek is er nog altijd sprake van een glazen plafond: Nederland telt 23,1% vrouwelijke hoogleraren, zo blijkt uit de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2019. Daarmee is er nog altijd sprake van een grote oververtegenwoordiging van mannen in de hoogste echelons van de wetenschap en staat Nederland op plek 24 van de 28 EU-landen. Het zal nog tot 2042 duren voordat er evenredigheid zal zijn bereikt.
 

Loading...