‘For Women in Science’-beurzen 2020 open voor inschrijving

‘For Women in Science’-beurzen 2020 open voor inschrijving

Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, is de achtste ronde van het Nederlandse L’Oréal-Unesco beurzenprogramma ‘For Women in Science’ geopend. Vrouwelijke wetenschappers werkzaam in de life sciences in de fase van drie tot tien jaar na hun promotie (vergelijkbaar met niveau Veni/Vidi) kunnen tot en met 17 mei 2019 een aanvraag indienen. Er zijn twee beurzen van 25.000 euro beschikbaar.

De beurzen zijn bestemd voor een onderzoeksverblijf aan het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS-KNAW) in Amsterdam voor de duur van een semester. Vrijgesteld van reguliere werkzaamheden zoals onderwijs, administratieve en klinische taken, kunnen onderzoekers zich hier volledig richten op wetenschappelijke verdieping, bijvoorbeeld het schrijven van wetenschappelijke publicaties of subsidieaanvragen. Ter ondersteuning wordt een inspirerende werkplek geboden in een interdisciplinaire en internationale omgeving. Indien nodig kan ook voor huisvesting worden gezorgd.

Het L’Oréal UNESCO For Women in Science Programma

Het international ‘For Women in Science’-programma is een samenwerking tussen L’Oréal en Unesco onder het motto ‘The world needs science, science needs women’. Het programma kent beurzen toe en geeft prijzen uit aan uitzonderlijke vrouwelijke wetenschappers op het gebied van natural en life sciences. Sinds 1998 hebben meer dan 3100 vrouwen, afkomstig uit 115 landen, een beurs of onderscheiding gekregen. Drie van hen zijn inmiddels Nobelprijswinnaars.

In Nederland organiseren de Nederlandse Unesco Commissie en L’Oréal Nederland het Nederlandse beurzenprogramma in samenwerking met het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS-KNAW) en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH).

Volgens de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2018 van het LNVH is momenteel slechts 20,9% van de hoogleraren in Nederland vrouw. Met dit percentage bungelt Nederland onderaan in Europa. Het For Women in Science-programma beoogt de wetenschappelijke loopbaan van vrouwen een impuls te geven en daarmee bij te dragen aan een toename van het aantal vrouwelijke hoogleraren.  

Meer informatie over de aanvraag

Op de programmawebsite www.unesco.nl/fwis vindt u alle informatie over het programma en kunt u het reglement, het aanvraagformulier en het projectvoorstelformulier downloaden.

Meer informatie kunt u ook opvragen bij dr. Marike Bontenbal, Nederlandse Unesco Commissie, mbontenbal@unesco.nl

De sluitingsdatum is 17 mei 2019.

Loading...