Unesco vraagt aandacht voor diefstal van en illegale handel in cultureel erfgoed

Unesco vraagt aandacht voor diefstal van en illegale handel in cultureel erfgoed

In de laatste week van oktober heeft in Parijs de vergadering van het landencomité bij het Unesco-verdrag tegen illegale handel in cultuurgoederen plaatsgevonden.

Het comité houdt toezicht op de uitvoering van het verdrag en maakt afspraken over manieren om illegale in- en uitvoer van kunstvoorwerpen, archeologische vondsten en artefacten tegen te gaan. De landen, waaronder Nederland, spraken over het updaten van de bestaande operationele richtlijnen en de ethische code voor kunsthandelaren. Verder stond de vergadering in het teken van het 50-jarig bestaan van het Unesco-verdrag dat uit 1970 stamt.

Andere aandachtspunten waren het vergroten van de bekendheid van het verdrag onder het algemeen publiek. De media spelen hierin ook een belangrijke rol. Tot slot sprak het comité over het belang van herkomstonderzoek en het registreren van erfgoed dat beschermd is onder nationale wetgeving. Unesco moedigt op deze manier landen, maar ook andere belanghebbenden zoals kunsthandelaren, musea en individuen aan om goed na te gaan of een object op de juiste manier op de markt is gekomen of wellicht gestolen is.

Image
Cover van de laatste Unesco Courier gewijd aan het verdrag tegen illegale handel in cultuurgoederen.

Courier

Unesco's magazine Courier staat ook in het teken van het 50-jarig bestaan van het Unesco-verdrag tegen illegale handel in cultuurgoederen. Speciale aandacht gaat uit naar het werk van het Museum van Wereldculturen dat in Europa een van de voorlopers is op het gebied van teruggavekwesties rondom roofkunst, met name uit voormalige koloniën. Het museum ontwikkelde daarvoor een speciale methode.

Lees de Courier.

Webinar over Diefstal

Dat diefstal van cultuurgoederen ook in Nederland aan de orde is, blijkt uit verschillende kleinere en grotere inbraken in Nederlandse musea, zoals de Kunsthal in Rotterdam, het Westfries Museum en recent de kunstroof van een Van Gogh uit Singer Laren.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het team Kunst- en Antiekcriminaliteit van de Nationale Politie organiseren over dit actuele onderwerp een webinar op 9 november, speciaal voor musea en andere collectiebeherende instellingen.

De politie gaat deze middag in op dreigingsanalyses, ervaringsdeskundigen vertellen hun verhaal en een kunstonderzoeker geeft een kijkje in de werkwijze van criminelen bij kunstroof. Ook wordt de poster 'Crisisbewust in 5 stappen' die de RCE samen met de Nederlandse Unesco Commissie en Blue Shield Nederland maakte, gepresenteerd.

Het webinar 'DIefstal uit musea' vindt plaats op maandagmiddag 9 november. Aanmelden kan via https://lnkd.in/d7T64jv.

Loading...