Unesco verleent biosfeerstatus aan de Maasheggen

Unesco verleent biosfeerstatus aan de Maasheggen

Op 25 juli heeft Unesco de biosfeerstatus verleend aan het Nederlandse gebied de Maasheggen. Het is een speciale erkenning voor dit eeuwenoude cultuurlandschap in de noordelijke Maasvallei.

Karakteristiek voor de Maasheggen is de verdeling van het landschap in een groot aantal kleine landbouwpercelen dat van elkaar is gescheiden door meidoornheggen. Het gebied omvat circa 275 km heggen op een oppervlakte van ongeveer 2000 hectare.

Met deze statustoekenning treden de Maasheggen toe tot een wereldwijd netwerk van meer dan 650 Unesco-biosfeergebieden. De Maasheggen zijn het enige biosfeergebied in Nederland.

Wat is een biosfeergebied?

In biosfeergebieden staat de relatie tussen de mens en zijn omgeving centraal. “Unesco biosfeergebieden zijn geen natuurgebieden die de mens met rust moet laten”, vertelt Andrée van Es, voorzitter van de Nederlandse Unesco Commissie. “Het gaat juist om het zoeken naar manieren om de mens met de natuur te laten samenleven.” Daarbij staan wetenschap, cultuur en onderwijs centraal. Zo doen wetenschappers onderzoek naar biodiversiteit, water en duurzame landbouw en zetten lokale ondernemers duurzaam toerisme in de markt. Voor scholieren is er informatie over natuur en milieubehoud en lokale boeren produceren biologische streekproducten. “De Unesco biosfeerstatus biedt kansen om in het Maasheggengebied samen met bewoners, ondernemers, overheden, organisaties, scholen en kennisinstellingen verder duurzaam te ontwikkelen”, aldus van Es. 

De Maasheggen

De Maasheggen zijn een heggenlandschap waar een mozaïek van heggen, weides, drinkpoelen en oude knotbomen al eeuwen een veilige thuishaven bieden aan een verscheidenheid aan planten en dieren. De Maasheggen zijn ondanks hun rijke geschiedenis geen landschap dat stil staat: er wordt gewerkt, gewoond en gerecreëerd. Het gebied is het toneel van allerlei ontwikkelingen op het vlak van wonen, werken, duurzame landbouw, natuurontwikkeling en ruimte voor de rivier. Maar ook de geschiedenis wordt gekoesterd. Zo kijken elk jaar duizenden bewoners en natuurliefhebbers naar teams die deelnemen aan het NK Maasheggenvlechten. Een eeuwenoude traditie waarbij zij tientallen meters meidoornhaag vlechten. 

Image
Nederlands Kampioenschap Maasheggenvlechten. (Foto: VNC)
Nederlands Kampioenschap Maasheggenvlechten. (Foto: VNC)

Samenwerking in het gebied

Met ondersteuning van de Postcode Loterij hebben de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en de gemeente Boxmeer in 2016 de procedure gestart voor erkenning van het Maasheggenlandschap door Unesco. De Unesco-biosfeerstatus voor de Maasheggen is het resultaat van een goede samenwerking tussen verschillende organisaties: gemeente Boxmeer, gemeente Cuijk, Staatsbosbeheer, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, Brabants Landschap, waterschap Aa en Maas, SlaBox, ZLTO en provincie Noord-Brabant. 

Meer informatie

Meer informatie over de Maasheggen, de betekenis van de Unesco-biosfeerstatus en verhalen uit het gebied zijn te vinden op de nieuwe website www.maasheggenunesco.com

Loading...