Unesco heft de biosfeerstatus van de Waddenzee op

Unesco heft de biosfeerstatus van de Waddenzee op

Het hoogste bestuursorgaan van het Mens- en Biosfeerprogramma van Unesco heeft op 25 juli de biosfeerstatus van de Waddenzee opgeheven. Dat gebeurde op verzoek van Nederland. Met deze beslissing komt na 32 jaar een einde aan de Waddenzee als biosfeer.

Het hoogste bestuursorgaan van het Mens- en Biosfeerprogramma van Unesco heeft op 25 juli de biosfeerstatus van de Waddenzee opgeheven. Dat gebeurde op verzoek van Nederland. Met deze beslissing komt na 32 jaar een einde aan de Waddenzee als biosfeer.

Herevaluatie

Bij de laatste herevaluatie van het biosfeergebied in 2013 kwamen enkele punten naar voren waaruit bleek dat de Waddenzee niet aan de aangescherpte eisen van het programma voldeed. Zo lopen de grenzen van het biosfeergebied precies rondom de Waddenzee, waardoor het geen gebied omvat dat permanent wordt bewoond (een van de eisen). Ook zijn er zorgen over militaire activiteiten, omdat informatie over de mogelijke impact daarvan op de biodiversiteit ontbreekt.

Overbodig

Met de toekenning van de Unesco-werelderfgoedstatus aan de Waddenzee in 2009 is voor veel belanghebbenden de biosfeerstatus overbodig geworden. Daarnaast is de bekendheid en betekenis van een biosfeer geringer dan die van een Werelderfgoedsite.

Teruggave

Het is niet ongebruikelijk dat biosfeergebieden de Unesco-status teruggeven. Het Verenigd Koninkrijk heeft tussen 2010 en 2014 elf biosfeergebieden teruggetrokken. Ook Oostenrijk en Italië trokken gebieden terug. Vorig jaar besloten de Verenigde Staten om zeventien gebieden uit het programma te halen.

Internationale Waddenzeegebied

Het internationale Waddenzeegebied kent nu nog drie Unesco-biosferen, alle gelegen in Duitsland: de Hamburgse Waddenzee, de Nedersaksische Waddenzee en het Waddenzeegebied van Sleeswijk-Holstein inclusief de Duitse Halligen-eilanden.

Loading...