Unesco Commissie steunt oproep voor noodsteun culturele sector

Unesco Commissie steunt oproep voor noodsteun culturele sector

Op 30 maart heeft de culturele en creatieve sector een noodoproep gedaan aan het kabinet om stevig te investeren in een overbruggings- en garantiefonds. Dat fonds moet de financiële problemen die ontstaan zijn door de coronacrisis, helpen opvangen. De Nederlandse Unesco Commissie ondersteunt deze oproep en is van mening dat kunst en cultuur bijdragen aan het algeheel welzijn van de samenleving.

Juist in deze tijd van crisis is het belang van cultuur goed zichtbaar. Of het nu digitaal is, binnenshuis of bij een optreden tussen verschillende balkons. Cultuur, in de vorm van muziek, theater en tradities, doorbreekt de eenzaamheid en draagt bij aan saamhorigheid. Het geeft troost, hoop en inspireert.

Langere termijn

De Commissie vraagt het kabinet om naast directe steun door het wegvallen van inkomsten, ook maatregelen te treffen die de economische schade op de middellange en lange termijn kunnen opvangen. De culturele en creatieve sector draagt significant bij aan de economie, terwijl de bedrijven en organisaties vaak met minimale middelen en capaciteit opereren. Financiële buffers zijn er niet of nauwelijks. Zonder steun zal de schade aan de sector onomkeerbaar zijn. 

De oproep is opgesteld door de taskforce van de gehele culturele en creatieve sector (inclusief erfgoed, cultuureducatie en amateurkunst) en reageert op het generieke steunpakket van het kabinet en de door minister van Engelshoven (OCW) aangekondigde aanvullende coulancemaatregelen. Directe aanleiding is de brief die Van Engelshoven vrijdag 27 maart jl. aan de Tweede Kamer zond.

Commitment

De sector vraagt om een financieel commitment van het gehele kabinet om dit overbruggings- en garantiefonds van de grond te krijgen. Generieke maatregelen matchen vaak niet of sluiten een groot deel van de sector uit. Veel organisaties zijn kwetsbaar vanwege hun seizoens- of projectdynamiek. Ook is er een beperkte toegang tot bancaire kredietlijnen, vanwege het vaak kleinschalige en risicovolle karakter. Bovendien vallen veel zzp’ers in de cultuursector buiten de richtlijnen van de algemene regelingen voor zzp’ers van het kabinet. 60% van de werkenden in deze sector is zzp’er.

Lees de volledige noodoproep van de culturele en creatieve sector aan het kabinet.

Loading...