Patronage voor Serious Game over inclusieve energietransitie

Patronage voor Serious Game over inclusieve energietransitie

De Unesco Commisise heeft patronage verleend aan de organisatie 75inQ, die zich inzet om minderheidsgroepen deel te laten nemen aan de energiesector. Op deze manier wordt gepoogd de energietransitie te versnellen en inclusiever te maken.

Vrouwen zijn sterk ondervertegenwoordigd in de energiesector. 75inQ zet zich in om dit te veranderen. De organisatie heeft een Serious Board Game ontwikkeld om hiervoor bewustwording te kweken. Door middel van gamification komen deze verschillen, en de consequenties daarvan, aan de oppervlakte.

Leeromgeving

Het spel heeft tot doel een interactieve leeromgeving te creëren over het belang van diversiteit en inclusie in de transitie naar een duurzaam en rechtvaardig energiesysteem. Het spel is bedoeld voor bestuurders (‘boards’) van energiebedrijven enerzijds en scholieren en studenten anderzijds. Ook kan het spel worden ingezet bij beleid en internationale samenwerking. 

75inQ zet met het spel twee Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) in de schijnwerpers. Dat zijn SDG7 (energie) en SDG5 (gender). Vrouwen zijn sterk ondervertegenwoordigd in de energiesector. Volgens het CBS schommelt in Nederland het aandeel vrouwelijke werknemers tussen de 14 en 22%. Volgens Anouk Creusen, directeur van 75inQ, moet het aandeel vrouwen in de sector omhoog: “Er is minstens 35% vertegenwoordiging van vrouwen nodig om de innovatie te versnellen en de kwaliteit van beslissingen, draagvlak en inclusie te verbeteren.”

Gesprek

Door het Serious Board Game, dat ontwikkeld is op basis van promotieonderzoek van Mariëlle Feenstra, ontstaat er een gesprek over diversiteit en sociale inclusie in de energietransitie, zowel op de werkvloer als in eindgebruik. Het leidt tot inzicht in de behoefte van diverse energiegebruikers en de ongelijke mogelijkheden om mee te doen aan de huidige energietransitie. In Nederland worstelt 1 op de 7 huishoudens met het betalen van de energierekening. Vooral vrouwen worden onevenredig getroffen door energiearmoede: de beperkte toegang tot betaalbare en duurzame energie. Het 75inQ spel daagt de spelers uit met innovatieve oplossingen te komen voor een sociaal inclusieve energietransitie.

Loading...