Nederland gekozen in Uitvoerende Raad Unesco

Nederland gekozen in Uitvoerende Raad Unesco

Op 19 november heeft de Algemene Conferentie van Unesco ingestemd met het lidmaatschap van het Koninkrijk der Nederlanden in de Uitvoerende Raad van de organisatie. Deze raad vormt het dagelijks bestuur. Het Koninkrijk is lid voor de komende vier jaar.

De Uitvoerende Raad (UR) van Unesco zorgt voor het algemene beheer van de organisatie, bereidt de tweejaarlijkse Algemene Conferentie (AC) voor en ziet erop toe dat de daar gemaakte afspraken worden uitgevoerd. De AC kiest de 58 leden van de Uitvoerende Raad, waarbij gepoogd wordt om een goed evenwicht te creëren tussen de verschillende regio’s van de wereld. De raad komt tweemaal per jaar bij elkaar.

Campagne

Nederland was voor het laatst lid van de UR in 2017. In de campagne die ons land voerde om opnieuw lid te worden legde het de nadruk op de bescherming van mensenrechten en dan met name de vrijheid van meningsuiting.

Loading...