Learning City Viladecans als mooi voorbeeld voor Nederland

Learning City Viladecans als mooi voorbeeld voor Nederland

Deelnemen aan het Unesco Learning City netwerk: wat zijn de ervaringen van aangesloten steden en wat is de meerwaarde ervan? Op 1 november kwamen vertegenwoordigers van Learning Cities en andere belangstellenden bijeen om ervaringen uit te wisselen.

Hoogtepunt van de dag was het verhaal van de Spaanse stad Viladecans, een industriestad van ruim 60.000 inwoners, 15 km ten Zuiden van Barcelona.  

Viladecans was 20 jaar geleden een arme stad en de gemeente wilde daar iets aan doen. Viladecans was de eerste Learning City in Spanje. Het motto van deze Learning City is: ‘educatie kan het leven veranderen’.

Vertrouwen

Allereerst zette de stad in op het creëren van vertrouwen tussen de verschillende betrokkenen. Viladecans bedacht bijvoorbeeld dat alle scholen dezelfde inrichting en apparatuur moesten hebben. Dit om verschillen weg te werken zodat scholen onderling niet meer daarop hoefden te concurreren: scholen met een slechte inrichting en matige spullen met kinderen van arme ouders en daar tegenover goed ingerichte scholen met rijke kinderen.

Netwerken over de hele stad zijn de belangrijkste tool om de doelen te realiseren. Het betreft netwerken waarin gemeentelijke afdelingen, vertegenwoordigers uit het educatieve en culturele veld en het lokale bedrijfsleven gezamenlijk het te ontwikkelen beleid uitzetten. De politiek is de stabiele factor, al 20 jaar lang. Dat is belangrijk voor het succes. Daarnaast onderhoudt de stad een goede relatie met de regio. De ondersteunende voorzieningen bestaan uit educatieve centra met diverse doelgroepen: bijvoorbeeld ouderen, drop-outs, basisschoolleerlingen. De centra zijn tot 22.00 uur open. Ook zijn er community centers (ontmoetingsplekken) en bibliotheken in de buurt voor jong en oud.

Educatief paspoort

Twee jaar geleden heeft men een educatief paspoort voor kinderen ontwikkeld, waarmee zij buiten de schoolmuren aan activiteiten kunnen meedoen.  Die dragen niet direct het etiket educatie maar gaan wel over leren. Kinderen kunnen telkens uit diverse activiteiten kiezen en zijn er samen met hun ouders. Dat is ook voor Viladecans bijzonder: meestal splitsen kinderen en ouders zich op en doen ieder hun eigen activiteiten. De kinderen krijgen een sticker in hun paspoort voor de - gratis - activiteiten die ze zelf gekozen hebben. Op die manier wordt van elk kind concreet waar het in is geïnteresseerd en bewaart het zelf het overzicht. Zo wordt leren vanzelfsprekend en leuk. Het streven is in de loop van de tijd het paspoort uit te breiden naar volwassenen.

Het Spaanse voorbeeld was inspirerend en laat zien dat het inzetten op een integrale langetermijnstrategie voor educatie en leren voor alle inwoners, van jong tot oud, iedereen meekrijgt; dankzij langdurig commitment van de politiek en netwerken die aan elk project hangen.

Een uitgebreid verslag van Margreeth Broens, Learn for Life, vindt u hier. 

Loading...