Nieuws
Gestileerde foto van een kraan. (Foto: Unsplash.com | Luis Tosta)
Nieuws
Over deze foto
De youth challenge stelt de vraag wat er gemonitord moet worden om de water-SDGs te behalen en watergerelateerde problemen op te lossen op wijk- en stadsniveau en in de eigen leefomgeving.

Kom jij met innovatieve ideeën om de water-SDG's te behalen?

Kom jij met innovatieve ideeën om de water-SDG's te behalen?

Kom jij met innovatieve ideeën om de water-SDG's te behalen?

Het Nederlandse comité van Unesco’s zoetwaterprogramma IHP organiseert een tweede youth challenge, deze keer in de vorm van een ‘datathon’.

De bedoeling van zo'n datathon is met innovatieve ideeën te komen die helpen de voortgang te meten bij de Sustainable Development Goals die over water gaan. De ‘Youth4 Water Datathon’ vindt plaats op 24 november in Delft en is bedoeld voor studenten en young professionals tussen de 18 en 30 jaar.

SDG's

De 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties bestaat uit 17 specifieke doelen – de Sustainable Development Goals. Een aantal van die doelen heeft betrekking op water, zoals SDG6: ‘schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen’. Het recente World Water Development Report constateert dat er meer en betere data beschikbaar moeten komen om deze SDG’s te bereiken. In de datathon staan daarom innovatieve methoden van dataverzameling centraal, zoals de hulp van citizen science en open data sources. De leidende vraag zal zijn: “wat moet er gemonitord worden om de water-SDGs te behalen en watergerelateerde problemen op te lossen op wijk- en stadsniveau en in de eigen leefomgeving.” Goede ideeën krijgen een kans verder ontwikkeld te worden met ondersteuning van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Registratie

Voor meer informatie over de datathon en registratie, zie de website van het Nederlandse Unesco IHP-HWRP comité. Registeren kan tot 8 november.

Image