Nieuws

Jeugdforum biosfeergebieden bijeen in Italië

Image
Nieuws

Jeugdforum biosfeergebieden bijeen in Italië

Jeugdforum biosfeergebieden bijeen in Italië

Van 18 tot 23 september heeft in Italië het youth forum plaatsgevonden van het Unesco Mens- en Biosfeer programma (MAB). Meer dan 300 jongeren waren aanwezig om hun biosfeergebieden te vertegenwoordigen en ideeën uit te wisselen over de vraag hoe jongeren een sterke toekomstgerichte rol kunnen spelen binnen dit programma en in de meer dan 650 biosfeergebieden wereldwijd.

Unesco-biosfeergebieden zijn modelregio’s voor duurzame ontwikkeling, proeftuinen waarbinnen de missie van Unesco kan worden uitgedragen op lokaal niveau. Samen vormen de biosfeer-regio’s een dynamisch internationaal netwerk waarin kennis wordt uitgewisseld op het gebied van lokale duurzaamheid en het samengaan van economie, wetenschap, natuur en maatschappij. Namens Nederland was de Nederlandse Jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling Martijn Visser aanwezig bij het MAB Youth Forum. Hieronder een korte impressie van zijn ervaring en bevindingen.

In de buurt van Venetië ligt een prachtig natuurgebied, de Po Delta. Dit gebied is een Biosfeergebied van het MAB-programma van Unesco. Een gebied waar alle aspecten van duurzame ontwikkeling samenkomen; natuurgebieden, traditionele manieren van landbouw en visserij, toerisme en onderzoek vinden hier allemaal plaats. En deze week zijn hier 300 jongeren met meer dan 100 nationaliteiten aanwezig. Natuurgidsen, studenten, ondernemers, onderzoekers en andere jongerenvertegenwoordigers van de Biosfeergebieden van overal op de wereld.

Biosfeergebieden combineren natuurbescherming met de mensen die in het gebied leven, een plek waar mens en natuur dus samen gaan. Je zou het kunnen zien als experimentele ‘SDG’-gebieden waar rekening wordt gehouden met alle aspecten van duurzaamheid; natuur beschermen met een hek er omheen is voor veel gebieden geen optie.

Het is de eerste editie van een MAB Youth Forum. Het is erg waardevol om ervaringen te kunnen delen van jongeren over de hele wereld, en daarnaast trainingen te krijgen. Ik heb veel interessante voorbeelden gehoord van sociale ondernemingen, natuurbeschermingsmethodes en onderwijs die ik ook graag wil delen met mensen in Nederland. Ook hebben we gewerkt aan een declaratie voor Unesco met onze aanbevelingen om de biosfeer gebieden toekomstbestendig te maken en aantrekkelijk voor jongeren om in te wonen en werken.

Ik representeer hier het enige biosfeergebied in Nederland, namelijk de Waddenzee (al zouden dat er wel eens meer kunnen worden de komende jaren). Ook in de Waddenzee gaat natuurbehoud hand in hand met duurzame ontwikkelingen. Neem als voorbeeld Ameland dat een proeftuin is voor duurzame energie in Nederland en daarnaast een plek waar vele migrerende vogels elk jaar landen.

Ik ben zeer tevreden over de conferentie, er was heel veel interactie mogelijk. In mijn ervaring als Nederlandse Jongerenvertegenwoordiger naar de Verenigde Naties zie ik dat vaak anders, met hele saaie paneldiscussies en presentaties. Wat ik helaas ook vaak zie is dat jongeren niet serieus genomen worden en meer worden ingezet als een ‘token’. Ik ben daarom wel benieuwd wat ze uiteindelijk gaan doen met de uitkomsten van het Forum, de declaratie. Ik zal me daarom ook na het Forum inzetten om te zorgen dat er daadwerkelijk wordt geluisterd naar ons, en het niet bij een foto op de website blijft. Naast mijn werkzaamheden hier ben ik in Nederland druk bezig geweest met het opzetten van een coalitie van de jongerennatuurorganisaties, om ook in Nederland een jongerenstem te kunnen laten horen bij natuurorganisaties en de overheid. Het betrekken van jongeren moet veel meer gebeuren, het blijft bizar hoe er in sommige sectoren alleen maar oude grijze mannen de dienst uitmaken.

Martijn Visser