In memoriam Melanie Peters

In memoriam Melanie Peters

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van ons sprankelende, inspirerende en zeer betrokken commissielid Melanie Peters. Melanie was sinds begin 2018 lid van de Nederlandse Unesco Commissie.

Met haar brede visie, haar kennis van wetenschap en maatschappij en met haar heel persoonlijke stijl heeft zij een wezenlijke bijdrage geleverd aan de missie van Unesco. 

Melanie was genereus, zowel professioneel als privé. Ze deelde graag haar kennis en legde contacten waar dat kon. Ze was gedreven, intelligent en had altijd een substantiële inbreng, op een breed scala aan Unesco onderwerpen. 

Wetenschap

Ze was vanaf het begin van haar tijd bij Unesco voorzitter van de jury van For Women in Science (het samenwerkingsprogramma dat beurzen verschaft aan jonge talentvolle vrouwelijke wetenschappers van Unesco Nederland, L’Oréal Nederland, the Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS), het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW)). Dat deed ze op haar kenmerkende plezierige en inhoudelijke wijze, als zeer ervaren ‘vrouw in de wetenschap’.
 
Ze werd vorig jaar door Nederland voorgedragen en door Unesco’s Directeur Generaal benoemd als een van de 36 leden van het prestigieuze International Bioethics Committee, Unesco’s bioethische orgaan waarin mondiale ethische en juridische vraagstukken worden besproken.  

Rathenau Instituut

Melanie wist op een heel natuurlijke manier haar werk voor het Rathenau Instituut en voor Unesco te verbinden. Zo was het Rathenau Instituut zowel gastheer als inhoudelijk expert om de Nederlandse inbreng voor een Unesco-richtlijn voor Open Science tot stand te brengen, en werd via het Instituut verslag gedaan van de ontwikkeling van de mondiale Unesco richtlijn voor Artificial Intelligence, waar ze het Instituut internationaal presenteerde.

Voorzitter

Ze zette haar talenten in voor Unesco, ook als het inhoudelijk buiten haar directe werkterrein was en ze deinsde er nooit voor terug om zaken te benoemen zoals ze zijn. Dat deed ze bijvoorbeeld tijdens haar voorzitterschap 2019/2020 van de adviescommissie over de uitvoering van het 1954 Haags Verdrag over de bescherming van cultuurgoederen in crisistijd en het gebruik van het blauw-witte schildje.

Persoonlijk

Melanie was liefdevol, wijs in haar inbreng, maar bovenal was het een plezier om met haar om te gaan. Het was een voorrecht haar in ons midden te hebben. Onze gedachten gaan uit naar haar man Albert, haar dochters Eva en Swati en naar iedereen die haar dierbaar was. Wij zullen haar heel erg missen.

 

Namens de Unesco Commissie
Kathleen Ferrier, voorzitter
Marielies Schelhaas, algemeen secretaris

Image
Melanie Peters
Melanie Peters
Loading...