GEM-Report: diversiteit vormt het hart van het onderwijs

GEM-Report: diversiteit vormt het hart van het onderwijs

Unesco heeft recent de 2020-editie van het Global Education Monitoring Report gelanceerd, met dit jaar ‘inclusie’ als thema.

‘We mogen trots zijn op de diversiteit van leerlingen in het onderwijs, en moeten die zoveel mogelijk tot haar recht laten komen. Het is belangrijk om inclusie hoog op de beleidsagenda te zetten en hier zoveel mogelijk betrouwbare data over te verzamelen.’ Deze oproep deed de directeur van het Global Education Monitoring Report (GEM-Report), Manos Antoninis, tijdens een webinar ter gelegenheid van de mondiale lancering van de 2020-editie van het rapport.(Download het complete rapport of een samenvatting). 

Eigen perspectief

Unesco nodigt alle lidstaten uit een eigen presentatie van het rapport te organiseren, om zo SDG4 (kwaliteitsonderwijs voor iedereen) vanuit het eigen perspectief te kunnen belichten en aandacht te vragen voor het thema van dit jaar: inclusie. De Nederlandse Unesco Commissie organiseert dit event in oktober.

In het GEM-report onderzoekt en presenteert Unesco de voortgang van SDG4. Ook voor de COVID-19-pandemie was inclusie al een belangrijk onderwerp, maar de crisis bracht de verschillen nog meer aan de oppervlakte. 

Schoolsluitingen

Tijdens de presentatie wees onder anderen Unesco directeur-generaal Audrey Azoulay erop, dat de door COVID-19 veroorzaakte schoolsluitingen grote invloed hebben gehad op inclusie. Op het hoogtepunt van de crisis ging maar liefst 91% van de leerlingen in 194 landen niet naar school. In veel landen heeft dat niet alleen invloed gehad op leerprestaties, maar ook op de beschikbaarheid van voedsel (schoolmaaltijden) en sociale veiligheid. En waar in Nederland de meeste huishoudens voorzien zijn van een stabiele internetvoorziening, is dat elders maar voor 12% het geval. 

Maar ook wanneer de scholen geopend zijn, is inclusie een belangrijk aandachtspunt. Alle klassen, zo zegt het GEM-rapport, bestaan uit een grote diversiteit aan leerlingen, en daarmee vormt aandacht voor die diversiteit een essentieel onderdeel van onderwijs. Leerlingen brengen allemaal verschillende achtergronden het klaslokaal in: bijvoorbeeld hun sociaaleconomische en culturele achtergrond, hun genderidentiteit of het hebben van een handicap.

Image
Elk kind brengt zijn eigen achtergrond mee de klas in. (Illustratie: Adene | Unesco.org)
Elk kind brengt zijn eigen achtergrond mee de klas in. (Illustratie: Adene | Unesco.org)

Veilige omgeving

Het is goed als lerarenopleidingen docenten voorbereiden op die diversiteit, en dat schoolbesturen een veilige omgeving creëren die openstaat voor al deze verschillende achtergronden. Door betrouwbare data over inclusie te verzamelen en uit te wisselen, wil Unesco de dialoog stimuleren en de kansen van kwetsbare groepen leerlingen vergroten.

De Nederlandse Unesco Commissie organiseert de Nederlandse lancering op 15 oktober, in samenwerking met het Centre of Expertise Global and Inclusive Learning van de Haagse Hogeschool.  

Onderzoek

In het kader van deze lancering en de oproep om meer data te verzamelen, onderzoekt de HHS inclusie tijdens de schoolsluitingen vanuit het perspectief van docenten. In het onderzoek worden ervaringen verzameld over hoe je als docent binnen deze nieuwe context het contact onderhoudt met je leerlingen, hoe je de betrokkenheid van de scholieren bij hun school stimuleert, hoe je de omschakeling zelf hebt ervaren, en wat je behoeften aan ondersteuning waren en zijn.

Bent je docent en wil je deze ervaringen met ons delen? Dat kan tot en met 17 juli via deze vragenlijstInvullen duurt niet langer dan 15 minuten.

Loading...