Dubai-forum over de toekomst van het onderwijs

Dubai-forum over de toekomst van het onderwijs

Afgelopen maand nam adjunct-directeur Mustapha Khaddari van de Indische Buurtschool namens de Nederlandse Unesco-scholen deel aan het Dubai Forum, een internationale conferentie over de toekomst van het onderwijs. Een verslag.

Namens de Nederlandse Unesco-scholen nam ik in december deel aan het Dubai Forum over de toekomst van het onderwijs. In totaal driehonderd onderwijzers, directeuren, ministers en experts uit verschillende landen waren naar de golfstaat gekomen voor de bijeenkomst.

Werkgroep

Mijn Unesco-scholenwerkgroep bestond uit directeuren en leerkrachten uit Bhutan, Mexico, Kenia, Trinidad & Tobago en Nederland. Al snel vormden we een hechte groep en hadden we regelmatig contact met elkaar. Die band is nog steeds actief want ook na de reis hebben we informatie gedeeld over de Unesco-activiteiten in onze scholen. Een paar voorbeelden van zulke activiteiten zijn: 

 • een multicultureel feest waarin aandacht wordt besteedt aan diverse culturen; met verhalen, muziek, kleding en eten;
 • een keer per jaar een rabbijn, een imam of een priester naar school laten komen en een dialoog aangaan met de kinderen over religie;
 • veel verschillende talen aanbieden aan de kinderen: Engels, Frans, Chinees, Duits, Spaans, Turks en Arabisch;
 • een jaarlijks project voor alle klassen over duurzaamheid in combinatie met een goed doel in de buurt of stad;
 • jaarlijks de week van de rechten van het kind / de mens organiseren, samen met ouders, verschillende instanties en organisaties uit de stad.  

Ouderbetrokkenheid

Op de eerste dag van de bijeenkomst mocht ik een presentatie geven over mijn ideeën en ervaringen over ouderbetrokkenheid. Ik vertelde over een draaiboek over ouderbetrokkenheid dat we hebben gemaakt, waarin alle ouderactiviteiten van het jaar staan, inclusief de doelen ervan en de bijbehorende informatie. Daarnaast sprak ik over de startgesprekken die wij als school elk jaar organiseren voor ouders en hun kinderen. En over het belang van investeren in goede contacten met ouders.    

Ik hield mijn presentatie in het Frans en deze ging specifiek over het project Ouders Ontmoeten Ouders dat we op de Indische Buurtschool hebben opgezet en dat nog steeds succesvol is. In de presentatie ging ik specifiek in op de volgende onderwerpen:

 • De verbinding met ouders van gemengde herkomst;
 • Het versterken van de relatie tussen ouders, kinderen en school en ouders onderling;
 • Het informeren en betrekken van ouders bij het onderwijs;
 • Het vergemakkelijken van het contact tussen ouders en school;
 • Hoe het pedagogische klimaat binnen de school verbeterd kan worden;
 • En hoe het ‘wij-gevoel’ van de school versterkt kan worden.

Ouders, diversiteit en inclusief onderwijs

De vragen en de discussies over dit onderwerp tijdens en na de presentatie waren heel interessant. Blijkbaar leeft het onderwerp ‘ouders, diversiteit en inclusief onderwijs’. Ik kreeg onder meer vragen over onze ervaringen met het stellen van grenzen aan ouders, de taken die de school vrijmaakt voor ouders, de thema’s en onderwerpen die gehanteerd worden tijdens de bijeenkomsten van Ouders Ontmoeten Ouders en de rol van het team tijdens deze avonden. Maar ook heel basale vragen als: hoe kunnen we de ouders naar de school halen en betrekken bij het onderwijs.

De zes dagen in Dubai waren inspirerend: de contacten met de collega’s uit verschillende landen, de goede gesprekken over onze ervaringen in het onderwijs en de nieuwe ideeën die ik heb opgedaan. Ook het officiële diner met de minister van onderwijs van de Verenigde Arabische Emiraten was een bijzondere avond. Naast lekker eten en gesprekken met elkaar, maakten we kennis met een deel van de muziek die in veel Verenigde Arabische Emiraten wordt gedraaid en hoorden we over hun tradities. Het was een geweldige belevenis, die ik zeker zal delen met mijn collega's in Nederland. Bedankt Unesco voor deze onvergetelijke ervaring!

Mustapha Khaddari is adjunct-directeur op de Indische Buurtschool in Amsterdam

Loading...